👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering utevistelse

Skapad 2021-03-30 08:25 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Alla barn ska få uppleva utevistelse

Innehåll

 

Syfte: alla barn ska få:

* uppleva det sociala samspelet, empati mot kamrater

* uppleva och få en utökad förståelse för sambandet mellan utevistelse och hälsa

* utveckla sin motorik och rörelseförmåga

* utökad förståelse och uppleva sin närmiljö

* utforska matematik och teknik

 

 Alla barn ska få uppleva:

* utomhus vistelse

* rörelse och motorik

* teknik

* samspel

* samband mellan utevistelse och hälsa

* och utforska sin närmiljö

* trafikvett

 

Hur

* genom att vara ute minst en gång/dag

* leka lekar och tillgängliga pedagoger

* utforskande material

* reflektera kring fördelarna med utevistelse

* hjälpa varandra i olika situationer

* gå utanför gården och uppleva närmiljön

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18