👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Internationella barnboksdagen 2021

Skapad 2021-03-30 08:37 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
Under veckan då internationella barnboksdagen infaller erbjuder vi högläsning ett flertal gånger under dagen. Barnen har även möjlighet att läsa och titta i böcker i alla våra lärmiljöer på förskolan.

Innehåll

Bakgrund:

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang  och för skilda syften. Därigenom lägga grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.” (Lpfö18). 

Syfte:

Syftet med temat internationella barnboksdagen är att erbjuda barnen en lustfylld upplevelse av sagornas värld.

Metod: 

Vi erbjuder barnen denna undervisning:  

-Spontan undervisning som har fokus på sagor/böcker  

-Planerad undervisning som har fokus på sagor/böcker 

Dokumentation: 

Vi kommer att publicera en Temasammanfattning på Unikum när temat har avslutats. 

Vi kommer eventuellt att publicera individuell lärlogg på Unikum när temat har avslutats. 

Utvärdering: 

Vi utvärderar i slutet av temat.