👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och egen träning 5a

Skapad 2021-03-30 09:49 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I detta moment kommer du att arbeta hälsa både praktiskt och teoretiskt. Fokus kommer att ligga på träning som du kan utföra på ett enkelt sätt, hemma eller i naturen. I detta arbetsområde är du med och planerar en lektion med syfte att träna kondition, styrka, rörlighet, samarbete och rörelseglädje.

Innehåll

 v. 14- 24

 Syftet med detta område är att du ska få möjlighet att känna effekter av olika aktiviteter och träningsformer samt förutse risker vid fysisk aktivitet. Du kommer testa och utvärdera olika rörelseaktiviteter. Vi vill att du ska förstå positiva effekter av träning i olika former och lära dig olika begrepp som hör till hälsa och träning. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som du kan utföra på ett enkelt sätt, hemma eller i naturen.  

Centralt innehåll. Vi kommer arbeta med styrketräning och puls/konditionsträning i form av olika aktiviteter och lekar. Vi kommer prata om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom till exempel styrketräning. Du kommer att få planera egen träning samt genomföra och utvärdera din träning. Vi kommer även att arbeta med kamratrespons där vi lyfter fram bra exempel på planering av träning. 

Arbetsform. Vi kommer på lektionerna arbeta med olika typer av aktiviteter som även och fokusera på dess effekter på hälsan. Teori blandar vi med det praktiska. 

Utvärderingsform/bedömningDu kommer att få utvärdera din träning efter att du genomfört den, samt komma med förslag på eventuella ändringar.

Du blir bedömd på

-hur du anpassar övningarna till sammanhanget vid de olika passen. 

-utvärdering och reflektion efter varje träningspass.

- Din planering av ett eget träningspass. 

 • Vilka övningar gick bra? Motivera?
 • Vilka övningar behöver jag utveckla? Motivera? 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Min egen planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kopia av Idrott och hälsa

Bedömningen avser

Bedömningen avser bredden av fysiska aktiviteter och elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa.
E
C
A
Idrott och lekar
Utvecklar förmågan att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. Kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten
Friluftsliv
Får inblickar i friluftslivet. Ge olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Hälsa
Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, tar ansvar för sin hälsa samt ges förutsättningar för ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Elevmedverkan
Utvecklar förmågan att planera och organisera aktiviteter.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan genomföra aktiviteter för egen motion och tillsammans med andra.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan leda andra i enkla rörelseaktiviteter.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan planerar, organiserar och genomför ett aktivitetspass för en grupp.