👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5: Muntligt Nationellt Prov

Skapad 2021-03-30 10:12 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Muntligt NP

Innehåll

Genomförs i grupper om 3 tisdag v 15.

15 min prep-tid följt av 15 min samtal

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift: Muntligt NP

Matriser

Eng
Eng 5: muntlig pres + inter

E
C
A
K4. Språkriktighet
I muntliga (och skriftliga) framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga (och skriftliga) framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga (och skriftliga) framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. (Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.)
K.5.1 Interaktion och anpassning
fokus på syfte, mottagare och situation
I muntlig (och skriftlig) interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig (och skriftlig) interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig (och skriftlig) interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
K.5.2 Strategier
Hur kommunikationen förbättras
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.