👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria sv 8

Skapad 2021-03-30 11:39 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är litteratur? Hur uppstod den? Det ska vi ta reda på under de närmsta veckorna. Litteratur betyder böcker, så kort förklarat ska vi lära oss om böckers historia. Och varför ska man lära sig om det som hände för flera tusen år då? Jo, för att det fortfarande än idag inspirerar oss till nya berättelser och för att vi förstår saker i vår moderna tid. Men också för att vi kommer få veta mer om vilka idéer och ideal som rådde vid olika tider och hur de påverkade människorna som levde då, samt för att om vi lär oss mer om författarna kanske vi kan förstå deras texter lite bättre. Det är allmänbildande och högst intressant att försöka förstå människans behov av att berätta och vilka berättelser som fortfarande fascinerar och lever kvar. Det är spännande att upptäcka hur mycket som ändå är sig likt med att vara människa idag och för många hundra år sedan. Litteraturhistoria kan delas in i olika delar som kallas epoker. Vi kommer att gå igenom sju epoker samt läsa verk från dessa tider. Men vi ska fördjupa oss i den epok som kallas Realismen. Då kommer vi att ha fokus på författaren Charles Dickens och hans roman Oliver Twist. Vi ska både läsa ett utdrag samt se filmen för att därefter lära oss om en texttyp som heter reportage och du ska få skriva en sådan text om en valfri karaktär ur verket.

Innehåll

Undervisning v. 10-16

-genomgångar av litteraturhistoriska epoker

- läsa utdrag ur kända verk kopplade till epokerna

- fördjupad genomgång: Realismen

- film: Oliver Twist

- genomgångar av texttypen reportage

- skrivuppgift: reportage

Bedömning

- ditt klassrumsarbete

- din skrivuppgift: reportage

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift v. 15-16: Reportage om valfri karaktär ur Oliver Twist

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9