👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet - 8A

Skapad 2021-03-30 11:56 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
Ofta är matematiken exakt, men här kan vi endast beräkna sannolikheter att något ska inträffa. Vi hanterar dessa tankar ofta. Ska jag ta med mig paraplyet, hur stor är sannolikheten att det börjar regna?

Innehåll

UNDERVISNING
För att nå målen skall du träna/göra följande

 • Förstå skillnaden på teoretisk sannolikhet och sannolikhet utifrån statistik. 
 • Förstå att summan av alla sannolikheter för en händelse är 100%
 • kunna beskriva begrepp som exempelvis slump, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamma utfall, relativ frekvens
 • beräkna sannolika antal utfall när sannolikheten för utfallen är känd
 • upprepade händelser och träddiagram
 • beräkna frekvens och relativ frekvens genom statistik
 • arbeta med problemlösningar

Fördjupning

 • behandla utfallsrum och fakultet i samband med kombinatorik
 • mer om problemlösning

I undervisningen kommer följande att ingå

 •  genomgångar 
 •  enskilt arbete
 • diskussioner i grupp
 • matteaktiviteter
 • avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen.

2.   Genomgångar enligt nedan. Läxa är att vara i fas med planeringen.

3.   För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svart kurs.

 

 

Vecka 15

Måndag 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

sannolikhet

Begreppet statistik-vad är det?

introduktion sannolikhet

vetenskapsfestivalen "matematiska leksaker"

Genomgång - summan av alla händelser är 100%

vetenskapsfestivalen "passion for climate"

Uppgifter

1-4

 

5-10

 

 

 

 

 

 

Vecka 16

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

slumpförsök

genomgång slumpförsök

 

 

matteaktivitet

skapande skola

 


 

diskussion och problemlösning

 

Uppgifter

11-15 11-15

 

18-22

 

 

 

 

 

 

Vecka 17

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

beräkningar med sannolikhet

genomgång beräkningar med sannolikhet

 

 

problemlösning/aktivitet

 

genomgång upprepade händelser och träddiagram

arbeta i boken

Uppgifter

16-20

 

21-23

24-28

 

 

 

 

 

Vecka 18

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

oberoende och beroende händelser

statistik

genomgång oberoende och beroende händelser

problemlösning

 

arbeta i boken

arbetsblad 6:5

genomgång sannolikhet genom statistik

Uppgifter

29-35

 

 

29-35

36-42

 

 

 

 

 

vecka 19

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
statistik och kombinatorik

genomgång kombinatorik

aktivitet

arbeta i boken

 

 
  43-47 43-47    
         

vecka 13

 

prov del 2 matteaktivitet genomgång del 2 problemlösning  
         
         
         
         
         
         
         
         
   

 

 

 

 

 

Bedömning

Förmågor

              E

               C

                A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak  fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

Du har grundläggande kunskaper om taluppfattning

Du har goda kunskaper om taluppfattning

Du har mycket goda kunskaper om taluppfattning

Metod/

redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redovisningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välutvecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/

analys

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt,  formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9