👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2021-03-30 11:59 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Under matematiklektionerna ska du arbeta med bråkräkning. Du ska lära mer om ord och begrepp inom området samt hur du subtraherar och adderar liknämniga bråk där det ena eller båda termerna är i blandad form.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Att skriva och räkna bråktal
 • Repetera ord och begrepp inom ämnet
 • Repetera addition och subtraktion av liknämniga bråktal
 • Skriva tal i blandad form
 • Addition och subtraktion av liknämniga tal i bråkform, där den ena eller båda termerna är tal i blandad form
 • Hur man räknar ut en del av ett heltal
 • Ta ut delar av positiva heltal där täljaren är större än ett
 • Öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom samtal i par/grupp
 • Genom att färdighetsträna med hjälp av arbetsblad, Matteappen och Bingel

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du använder dig av matematiska begrepp
 • Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför
 • Hur du arbetar utifrån givna instruktioner
 • Hur du förstår övningarna du arbetar med
 • Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

 • Att vara aktiv på genomgångar
 • Att ställa relevanta frågor
 • Att arbeta med uppgifterna 
 • Att uttrycka sig muntligt och skriftligt
 • Skriftligt på prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Räkna med bråk

Räkna med bråk

Insats krävs
Grundläggande
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Matematiska metoder
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva fundera så mycket (Procedurförmåga)
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Behöver viss hjälp att välja och/eller använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Problemlösning
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda.
Behöver hjälp att förstå problemet och finna den information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser probelmet genom att med hjälp välja en lämplig metod, men kan inte förklara hur man tänkt.
Använder en fungerande lösning (inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Använder, en för situationen, lämplig lösning och ger en bra förklaring till hur man löser problemet.
Kommunicera
Visa/berätta/förklara hur man tänkt.
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.