👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2021-03-30 12:58 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att läsa om de tre stora revolutionerna: - Den amerikanska revolutionen - Den industriella revolutionen - Den franska revolutionen. Vi kommer under arbetsmomentet även att arbeta med källkritik och historiebruk.

Innehåll

Arbetsområdets titel                                                                              

När: VT 2021, v. 13-22

Arbetsområdets innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med amerikanska- industriella- och franska revolutionen. Vi kommer även att arbeta med historiebruk under detta område. Perioden för arbetsområdet är planerat för vecka 13 till vecka 23.

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Känna till upplysningsidéer och hur de påverkade samhällsutvecklingen samt hur de lever kvar idag.
 • Känna till hur uppfinningar och upptäckter påverkade människors människors sätt att leva.
 • Känna till orsaker till och konsekvenser av amerikanska, franska och industriella revolutioner.
 • Få större kunskaper om historiska begrepp som vi kan använda när vi talar om historia.
 • Få större kunskaper om vad vi kan lära oss av historiska källor och vad vi ska tänka på när vi närmar oss dessa.

Studiematerial

 • NE, digitalt läromedel 
  • https://laromedel.ne.se/reader/85629/8812
 • Texthäfte - kopierat och i classroom
 • Studifilmer
 • Begreppskort
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning av givet material
 • Filmer: studi.se och NE.se
 • Presentationer
 • Uppgifter som vi arbetar enskilt eller i grupp
 • Diskussioner

Bedömning

 • Du gör ett antal förhör( Minns du?) där du visar dina kunskaper. 
 • Du deltar i klassens diskussioner
 • Du jobbar med löpande uppgifter
 • Du skriver två examinationer: v.20 i Franska revolutionen och v. 22 i källkritik

 

                                                               

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  HiSyfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  HiSyfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  HiSyfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Centralt innehåll

 • Hi  7-9Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

 • Hi  7-Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 •  Hi  7-Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 •  Hi  7-9Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 •  Hi  7-9Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 •  Hi  7-9Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 

Matriser

Hi
Prov franska revolutionen

Rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Resonemang
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Resonemang
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Dina resonemang är ytliga. Dina argument har t.ex. låg grad av relevans och/eller så resonerar du i huvudsak i ett steg.
Dina resonemang är delvis djupgående. Dina argument är emellanåt relevanta och/eller du resonerar emellanåt i flera steg.
Dina resonemang är djupgående. Dina argument är mycket relevanta och/eller du resonerar ofta i flera steg.
Historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historiska begrepp
Du använder och visar viss förståelse för enstaka källkritiska begrepp kopplade till historia (exempelvis trovärdig, äkta, beroende, förstahandskälla).
Du använder och visar förståelse för flera relevanta källkritiska begrepp kopplade till historia (exempelvis trovärdig, äkta, beroende, förstahandskälla).
Du använder och visar god förståelse för flera relevanta källkritiska begrepp kopplade till historia (exempelvis trovärdig, äkta, beroende, förstahandskälla).

Hi
Prov franska revolutionen

Rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden för franska revolutionen.
Resonemang
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Resonemang
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Dina resonemang är ytliga och/eller så resonerar du i huvudsak i ett steg.
Dina resonemang är delvis djupgående och/eller du resonerar emellanåt i flera steg.
Dina resonemang är djupgående. och/eller du resonerar ofta i flera steg.
Historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.