👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2021-03-30 13:41 i Skäggetorpsskolan Linköping
Vi kommer undersöka negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf.
Grundskola 6 Matematik
Koordinatsystem och proportionella samband.

Innehåll

De begrepp vi kommer arbeta med är:

 • origo
 • koordinater
 • koordinatsystem
 • punkt
 • y-axel
 • x-axel
 • proportionella samband
 • graf
 • tabell 
 • diagram

 

Arbetssätt

 • Vi har genomgångar och repetition helklass. 
 • Vi arbetar både enskilt och tillsammans i par/mindre grupper samt i helklass. 
 • Du kommer arbeta med uppgifter från olika läromedel, t.ex. matteborgen samt anpassade uppgifter som din lärare ordnar till dig. 

Efter arbetsområdet

Ska du kunna:

 • avläsa punkter i ett koordinatsystem
 • ange koordinater på ett korrekt sätt
 • ange var en punkt finns i ett koordinatsystem med hjälp av två koordinater
 • avläsa grafer och rita proportionella samband i diagram.
 • fylla i och läsa av tabeller och diagram som har ett proportionellt samband (t.ex. proportionella samband mellan vikt och pris).
 • göra beräkningar (t.ex. där pris är proportionellt i förhållande till vikt)
 • avläsa och göra egna linje- och punktdiagram.
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • använda begreppen ovan när du löser matematiska problem och resonerar.

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris koordinatsystem och proportionella samband

E
C
A
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer och använder strategier och metoder som passar ganska bra för att lösa olika matematiska problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer och använder strategier och metoder som passar bra för att lösa olika matematiska problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer och använder strategier och metoder som passar mycket bra för att lösa olika matematiska problem.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera kring rimlighet
Du kan på ett ganska bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem. Du kan ofta se om svaret är rimligt. Du kan hjälpa till att ge något förslag på hur man kan lösa ett problem.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem. Du ser oftast om svaret är rimligt. Du kan ge något förslag på hur man kan lösa ett problem.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem. Du ser alltid om svaret är rimligt. Du kan ge förslag på hur man kan lösa ett problem.
Begrepp
origo, koordinater, koordinatsystem, punkt, y-axel, x-axel, graf, proportionellt samband, tabell, punktdiagram, linjediagram
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område. Du använder begreppen i sammanhang som du känner igen väl på ett ganska bra sätt. Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ganska bra sätt. Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område. Du använder begreppen i bekanta sammanhang på ett bra sätt. Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ganska bra sätt. Du kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område. Du använder begreppen i nya sammanhang och på ett mycket bra sätt. Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ganska bra sätt. Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Du kan välja och använda metoder som passar ganska bra för att göra enkla beräkningar och lösa uppgifter inom statistik, samband och förändring. Du löser uppgifterna på ett ganska bra sätt.
Du kan välja och använda metoder som passar bra för att göra enkla beräkningar och lösa uppgifter inom statistik, samband och förändring. Du löser uppgifterna på ett bra sätt.
Du kan välja och använda metoder som passar mycket bra för att göra enkla beräkningar och lösa uppgifter inom statistik, samband och förändring. Du löser uppgifterna på ett mycket bra sätt.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan beskriva hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan då använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som passar ganska bra i sammanhanget.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur du tänker när du löser problem. Du kan då använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som passar bra i sammanhanget.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan då använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som passar mycket bra i sammanhanget.
Föra och följa resonemang
Du kan förklara för andra hur du tänkt. Du ställer enkla frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara för andra hur du tänkt. Du ställer enkla frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara för andra hur du tänkt. Du ställer enkla frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.