👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2021-03-30 13:53 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 1 Svenska
Bokstäver som blir till ord som blir till meningar som blir till texter. Vi tränar på att läsa och förstå. Läsa = avkodning + förståelse.

Innehåll

Innehåll:

Under läsåret kommer du få lära dig att koppla ihop rätt bokstavsljud till rätt bokstavssymbol.

Du får även lära dig hur man läser genom att ljuda ihop bokstäver till ord, läsa ihop ord till meningar och läsa ihop meningar till texter.

Du kommer få lära dig strategier för att lättare förstå det du själv läser men även det någon annan läser för dig. Du kommer bland annat få träna dig på att återberätta och lära dig hur man svarar på frågor om olika texter.

Du kommer erbjudas många tillfällen att läsa själv och tillsammans med andra men även bli läst för.

Arbetssätt och undervisning:

 • Din lärare kommer undervisa om och visa hur du läser genom att använda helordsläsning och/eller ljudningsstrategin.
 • Du kommer få möjlighet att läsa i grupp, parläsa och läsa enskilt. Du kommer få träna på att både läsa högt och tyst.
 • Du kommer under vissa perioder av läsåret få träna upp din läsning och förmåga att avkoda genom att läsa läslistor.
 • Vi kommer använda oss av materialet "Simsalabim". I det materialet finns det texter som vi kommer att läsa och jobba med. Vi kommer bland annat parläsa vissa av texterna.
 • Vi kommer arbeta med läsmaterialet "Livet i bokstavslandet". Vi kommer titta på filmerna till materialet och läseboken kommer du få med dig hem som läsläxa.
 • Vi kommer även arbeta med läsmaterialet "Den magiska kulan". Vi kommer både parläsa boken i skolan och ha den som läsläxa. Vi kommer även jobba med läsförståelse kring boken genom att återberätta och svara på frågor om texten som vi har läst.
 • Vi kommer arbeta med den skönlitterära boken "Arktibus ögon" och i det arbetet kommer du få träna dig på att lyssna och förstå det någon annan läser för dig. Vi kommer prata om innehållet i boken och återberätta och svara på frågor om texten som vi har läst. I arbetet med "Arktibus ögon" kommer vi även jobba med ordförståelse.
 • Din lärare kommer undervisa om olika läsförståelsestrategier som ska hjälpa dig att bättre förstå det du läser.

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång. Jag kommer lyssna på dig när du läser och bedöma din förmåga att förstå det du har läst genom att du får svara på frågor om texter som du läser själv eller som någon läser högt för dig. Jag kommer genomföra skolverkets bedömningsstöd där jag bedömer din läsutveckling vid två tillfällen under läsåret. Du kommer även få visa din förståelse för innehållet i det du läser genom diagnoser där du får läsa texter och svara på frågor om texten. För att bedöma din förmåga att avkoda ord kommer vi använda diagnosmaterialet "Läst".

Jag tittar på och bedömer:

 • Om du kan namnge bokstäverna och vet hur de låter.
 • Om du kan urskilja ord i meningar.
 • Om du kan läsa ord och enkla meningar med hjälp av helordsläsning och/eller ljudningsstrategin.
 • Om du kan läsa enkla texter med flyt.
 • Om du kan korrigera dig själv när du läser genom att läsa om.
 • Om du visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta delar av innehållet.
 • Om du visar förståelse för textens innehåll genom att svara på frågor om texten.
 • Om du kan lyssna när någon annan läser för dig och visa förståelse för det lästa genom att återberätta och svara på frågor om texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Läsa

Behöver utveckla
Utvecklat
Välutvecklat
Bokstavskännedom
Att namnge bokstäverna och veta hur de låter.
Du behöver utveckla din förmåga att känna igen och namnge bokstäverna i alfabetet och koppla ihop dem med rätt bokstavsljud.
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Du namnger alla bokstäver och vet hur de låter.
Läsning av ord, meningar och enkla texter
Att läsa ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning (ordbilder) och ljudningsstrategin.
Du behöver öva upp din läsförmåga så att du med hjälp av logografisk helordsläsning (ordbilder) och ljudningsstrategin kan läsa enkla ord och meningar.
Du kan läsa ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning (ordbilder) och ljudningsstrategin.
Du kan läsa enklare texter med flyt med hjälp av ortografisk helordsläsning (ord känns igen snabbt och läses automatiskt).
Avkodning - LÄST
Hur många ord du läser rätt på 90 sekunder på LÄST lästest.
Du kan läsa 0 - 30 ord (2-3 bokstäver) på sammanlagt 90 sekunder på lästestet Läst.
Du kan läsa 30 - 70 ord (2-4 bokstäver) på sammanlagt 90 sekunder på lästestet Läst.
Du kan läsa fler än 70 ord på sammanlagt 90 sekunder på lästestet Läst.
Hörförståelse
Att lyssna och förstå innehållet i en text när någon läser högt genom att samtala om innehållet och svara på frågor.
Du behöver utveckla din förmåga att lyssna och förstå innehållet i en text när någon läser högt för dig genom att vara med och samtala om och svara på frågor om innehållet.
Du lyssnar och visar förståelse för innehållet när någon läser högt för dig genom att vara med och samtala om och svara på frågor om innehållet.
Läsförståelse
Att förstå innehållet i en text vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå det du läser och kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.