👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: Objekt, vinklar och enheter.

Skapad 2021-03-30 13:53 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor ska vi arbeta med geometri, enheter och vinklar. Vi ska även lära oss vad omkrets och area är samt hur vi kan räkna ut det.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Olika geometriska figurer som rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, romb och parallelltrapets
 • Begrepp som sidor, hörn, motstående sidor, parallella sidor, längd, längdenheter, sträcka, omkrets och area
 • Veta vad omkrets och area är samt kunna räkna ut den
 • Kunna omvandla mellan längdenheterna meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (8mm)
 • Känna igen olika vinklar såsom rät- och spetsig vinkel. 
 • Kunna använda gradskiva för att mäta olika vinklar.

 

Ord och begrepp: 

 • Sida
 • Hörn
 • Parallellogram
 • Parallella
 • Längdenheter (mm, cm, dm, m).
 • Motstående
 • Rektangel
 • Längdenheter
 • Omkrets
 • Area
 • Romb
 • Triangel
 • Cirkel
 • Parallelltrapets
 • Kvadrat
 • Vinkel
 • Spetsig-, Rät-, Trubbig-, och Rak vinkel. 
 • Grader

 

Hur kommer du att arbeta?

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass
 • Problemlösning
 • Mini-Whiteboards
 • EPA

Hur ska du visa dina kunskaper?

 • Vara delaktig i muntliga diskussioner
 • Korta avstämningar
 • Mini-Whiteboards
 • Skriftligt test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Geometri, längdenheter och omkrets

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Geometriska figurer
Du kan namnge och beskriva några geometriska figurer tex. kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, parallellogram, romb och parallelltrapets.
Du kan inte namnge några geometriska figurerna eller beskriva dem.
Du kan namnge några geometriska figurer samt enkelt beskriva dem.
Du kan namnge, beskriva och jämföra flera av de geometriska figurerna
Längdenheter
Du kan mäta, jämföra och uppskatta längd Du kan omvandla längdenheter.
Du klarar inte av att säga hur lång en sträcka är. Du kan inte göra enkla omvandlingar mellan olika längdenheter.
Du kan ta reda på hur lång en sträcka är genom att mäta med linjal. Du kan jämföra 2 olika längder samt uppskatta hur långa vissa föremål är. Du kan göra enkla omvandlingar mellan olika längdenheter.
Du kan jämföra flera olika längder som från början inte står i samma enhet. Du är säker på enhetsomvandlingar.
Omkrets
Du kan beräkna omkrets av olika geometriska figurer.
Du kan inte beräkna en omkrets.
Du kan beräkna en omkrets med hjälp av att mäta figurens sidor. Du kan även beräkna en omkrets på givna mått på sidorna.
Du kan utifrån en given omkrets på en figur räkna ut vad varje sida är. Tex. En fotbollsplan har formen av en rektangel. Långsidan är dubbelt så lång som kortsidan. Planens omkrets är 300m. Hur lång är varje sida?
Metod
Du visar vilka metoder du har använt för att lösa uppgifterna.
Du visar inte vilka metoder du använder.
Du har enkla metoder som till viss del går att följa.
Du använder effektiva metoder som är enkla att följa.