👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2021-03-30 14:07 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Vi fokuserar på plantering av olika växter, vad som händer och vad de behöver.

Innehåll

Syfte: Tillsammans med barnen vill vi uppmuntra och utmana till en bredare kunskap vad gäller naturen och växter. 

Vad: Vi undersöker vad som händer när vi planerar olika växter. Vad behöver växterna för att klara sig? Under 3 veckor planterar vi ett frö, följer upp och diskuterar kring vad som skett.

Genomförande: Vi arbetar med detta under vecka 11-13, åldern på barnen är 5 år.

Dokumentation: Genom att fota, filma och föra anteckningar dokumenterar vi processen, barnens tankar och funderingar. Vi använder oss av barnens lärloggar i unikum för att synliggöra och följa upp det som fångat deras intresse. Vi reflekterar tillsammans med barnen om vad som skett.

Utvärdering/reflektion/analys: Utvärdering efter dessa veckor, vad säger barnen, vad har de lärt sig. Ansvariga pedagoger för gruppen diskuterar tillsammans och följer upp i barnens lärloggar, samt under reflektion/analys för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18