👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-03-30 14:16 i Sätra skola Linköping
Grundskola F – 1 Svenska
Vi ska lära oss mer om hur en saga är uppbyggd och träna på att skriva sagor, både gemensamt och enskilt

Innehåll

Arbetsområde: Sagor

Begrepp: Saga, berättelse, huvudperson, personbeskrivning, miljö, miljöbeskrivning, problem, lösning, inledning, avslutning, handling.

 •  

Undervisning och elevaktivitet:

 

*Vi kommer att titta på "Sagomattan"

*Vi kommer gemensamt prata om en sagas uppbyggnad och olika delar

*Vi kommer att gemensamt skriva en saga

*Eleverna kommer få öva på att skriva egna sagor

 

Bedömning

När arbetet är klart ska du kunna:
* Skriva en enkel saga med inledning, handling och avslutning

* Rita en passande bild

 

 

Så här kommer du få visa dina kunskaper:

* Skriva en enkel saga och rita en bild till

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3