👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet

Skapad 2021-03-30 14:23 i Långelids förskola Oskarshamn
Förskola
Skapande verksamhet har betydelse för utveckling av färdigheter och kunskaper som språk, matematik, naturkunskap samt motorik. Skapande verksamhet främjar utveckling av personlighet, inre värld, kognition, tänkande och fantasi.

Innehåll

Vi jobbar med olika material som t.ex naturmaterial, lera, färg & form, olika målartekniker, till musik, vatten & is, utomhus, använder återbruk.

Skapandet genomsyras i vår verksamhet genom bl.a projektet vatten, rörelse, skogen, musiken, Bornholm, NTA mm

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18