👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning matematik åk 1-3

Skapad 2021-03-30 14:52 i Österslövs skola Kristianstad
Grundskola F – 3
Inledning: Du kommer att få lära dig att lösa matematiska problem samt skapa egna problem

Innehåll

Konkret mål:

Du kommer att lära dig identifiera och förstå problemet planera och genomföra en lösning/lösningar strategier för att lösa problem kontrollera lösningens rimlighet skapa egna problem begrepp som behövs för att resonera kring problem använda digitala medel

Undervisning:

Du kommer att få undervisning kring talområdet 0 till 1000 räknesätt addition, subtraktion, multiplikation och division mönster begrepp tex fler, färre, större än, mindre än, lika många strategier för att lösa och skapa problem Arbetssätt: Du kommer att få arbeta i olika gruppsammansättningar samt enskilt med problemlösning.

Metoder:

Du kommer att få lära dig tolka och förstå problem rita göra tabeller, diagram och listor söka och skapa mönster arbeta baklänges dramatisera pröva olika sätt att lösa problem använda digitala medel tex combibears.hotell.kau.se, Matildas mattegåtor/Blommor, blad, en miljard (UR)

 

Matriser

Problemlösning matematik åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Din förmåga att identifiera och förstå problemet
Du behöver stöd av en vuxen/kamrat för att förstå problemet.
Du behöver delvis stöd av en vuxen/kamrat för att förstå problemet. Tex Vuxen/kamrat hjälper dig genom att ställa stödfrågor: Vad är det du ska ta reda på? Vad förstår du inte? Vad förstår du? Vad vet du?
Du identifierar och förstår problemet. Tex Du vet vad du ska ta reda på och kan förklara uppgiften med egna ord.
Din förmåga att planera och genomföra en lösning
Du behöver stöd av en vuxen/kamrat för att planera och genomföra en lösning på problemet.
Du behöver till viss del stöd av en vuxen/kamrat för att planera och genomföra en lösning på problemet Tex Du planerar en lösning som du har svårt att genomföra.
Du planerar och genomför en lösning på problemet själv. Tex Du anpassar din plan för genomförande så att lämpligt material finns för att lösa problemet.
Din förmåga att använda matematiska begrepp.
Du behöver stöd av vuxen/kamrat för att använda matematiska begrepp. Tex du använder ofta vardagsord när du resonerar.
Du använder för det mesta matematiska begrepp men ibland använder du vardagsord när du resonerar Tex Jag har många suddi men färre pennor än du.
Du använder matematiska begrepp när du resonerar. Tex Jag har flera suddi än du har men färre pennor än du.
Din förmåga att använda strategier för att lösa problem.
Du behöver stöd av vuxen/kamrat för att välja lämplig strategi för att lösa problemet.
Du känner till flera strategier för att lösa problem men behöver stöd av vuxen/kamrat för att välja lämplig strategi. Tex använda dig av tabeller istället för att lägga fram lösa föremål i högre talområden
Du känner till flera olika strategier för att lösa problem och kan själv välja lämpligt sätt att lösa problemet. Tex Du använder strukturerade tabeller för att lösa problem.
Din förmåga att lösa ett problem på olika sätt.
Du behöver stöd av vuxen/kamrat för att kunna lösa ett problem på olika sätt.
Du kan lösa ett problem på mer än ett sätt.
Du kan lösa ett problem på flera olika sätt. Ex. Tanketavla, konkret material, rita, berätta, tallinje, uppställning.
Din förmåga att skapa egna problem.
Du behöver stöd av vuxen/kamrat för att skapa egna problem.
Du kan på egen hand skriva ett problem men glömmer något viktigt ord t ex tillsammans eller kvar eller att skriva svar med enhet.
Du kan på egen hand skriva ett problem. Du får med alla viktiga ord t ex tillsammans, kvar och skriver svar och enhet.