👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New York - Happy lärobok & skrivuppgift

Skapad 2021-03-30 15:05 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola F Engelska
New York - Happy lärobok & skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6

Matriser

En
Skriva text på engelska

Innehåll

E
C
A
Aspekt 1
- begriplighet och tydlighet - fyllighet och variation, exempelvis , levandegörande beskrivningar, exempel och olika perspektiv - sammanhang och struktur
- Texten är begriplig och har ett i huvudsak passande innehåll. - Textens innehåll är enkelt och innehåller inte så många beskrivningar, exempel och förklaringar.
- Texten är lätt att läsa, har ett passande innehåll. Texten innehåller några beskrivningar, exempel och förklaringar.
- Texten är mycket lätt att läsa och har ett passande och välutvecklat innehåll, exempelvis målande beskrivningar, olika typer av exempel och förklaringar ur olika perspektiv

Språk

E
C
A
- ordförråd och fraser, omfång och variation - flöde, flyt och ledighet - meningsbyggnad och textbindning - grammatika strukturer - stavning och interpunktion
- Textens ordförråd är av enkel karaktär. - Många fel finns i textens meningsbyggnad, grammatika strukturer, stavning och interpunktionen.
- Texten visar på ett förhållandevis stort ordförråd och viss variation. - Några fel finns i textens meningsbyggnad, grammatika strukturer, stavning och interpunktionen.
- Texten visar på ett utvecklat ordförråd med passande ordval, fraser, stort omfång och god variation. - Texten har bra flöde, flyt och ledighet. - Meningsbyggnad och textbindning är till största delen korrekt. - Få fel i textens grammatika strukturer. - Texten innehåller nästan inga stavfel och fel i interpunktionen.

Anpassning till syfte och språkliga strategier

E
C
A
- anpassning till syfte, mottagare, situation och instruktioner - förklaringar, förtydliganden och omformuleringar underlättar för förståelsen
- Texten följer i huvudsak instruktionerna och innehåller någon förklaring.
- Texten följer instruktionerna och har viss anpassning till syfte, mottagare, situation.
- Texten följer instruktionerna mycket väl och har god anpassning till syfte, mottagare, situation. - Förklaringar, förtydliganden och omformuleringar används för att underlätta för förståelsen där det behövs.