👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9: Ärftlighet, genteknik och evolutionen

Skapad 2021-03-30 15:41 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med ärftlighet och evolution – livets utveckling. Du kommer att få lära dig hur man ärver sina egenskaper, vad DNA, gen och kromosom är för något, vad ett dominant respektive vikande anlag är. Vi kommer även att arbeta med mutationer och hur livet har utvecklats på jorden. Till slut kommer vi att arbeta med aktuella samhällsfrågor som genteknik – alltså hur vi kan ändra generna.

Innehåll

Vilket material behöver du?

Avsnitt 8 - Genetik
Avsnitt 9 - Evolution
Avsnitt 10 - Livets utveckling 1 - det enklaste livet.
Dokument i Classroom. 
Filmer. 

Hur ska vi arbeta med området?

 • Vi kommer att arbeta med följande begrepp:
  - cellkärna, kromosom, DNA, gener, proteinsyntesen, ribosomer, aminosyror, RNA, vanlig celldelning, reduktionsdelning, vikande och dominanta anlag, könskromosomer, mutationer, evolution, naturligt urval och genteknik.
 • Vi kommer att bygga DNA och ta fram riktigt DNA ur kiwi.
 • Vi kommer att läsa och diskutera artiklar om genteknik.

Vad ska du kunna när arbetet är avslutat?

Du ska kunna:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker,
 • genomföra systematiska undersökning av DNA och dokumentera med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, se sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, teorier och modeller,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö, naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

Hur skall du visa vad du kan?

 • genomföra, dra slutsatser och förbättra en undersökning,
 • du ska medverka i en debatt där du visar dina kunskaper inom ämnet ärftlighet,
 • du ska ta ställning i en fråga om genteknik,
 • du ska skriva en text om en genteknik som biologisk upptäckt och hur det har påverkat människans levnadsvillkor.
       
       
       

Uppgifter

 • DNA-laboration

 • Ta ställning till genteknik

Matriser

Bi
Åk 9: Ärftlighet, genteknik och evolutionen

Ta ställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ta ställning och motivera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Upptäckter och dess betydelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologiska upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.