👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-03-30 17:35 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med språket för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för skriftspråket.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: v 12 - 16

Förskolans namn: Liljans förskola

Grupp: Liljan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 30/3-2021

Planeringen Upprättad av: Personalen

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språket
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Förmågan att göra sig förstådd, sätta ord på känslor och tankar.
Leka med ord och att förstå ordens betydelse samt att upptäcka skriftspråket.


 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att använda oss av sångpåsar, flanosagor, sagor, rim och ramsor. Genom lek och rörelse.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi använder oss av dokumenten 1,2,3 och lärplattan.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18