👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan vecka 16

Skapad 2021-03-30 19:47 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F
Vi arbetar med bokstaven Y och tema Grodor (Y som i yngel). "Yngve Yngel" besöker klassen. Vi lär oss om olika djurgrupper, grodans livscykel och hur den lever.

Innehåll

Mål

Att kunna ge exempel på någon djurgrupp.

Att kunna berätta enkelt om grodans livscykel.

Att veta hur bokstaven Yy låter och ser ut.

 • Att känna till de matematiska begreppen tiotal och ental.

 

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Yngve Yngel" som samtalar med eleverna om grodans livsvillkor och bokstaven Y. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi lär oss om olika djurgrupper genom att samtala, titta på film, sortera lekssaksdjur och bilder på djur i olika djurgrupper. Vad har djuren i de olika grupperna gemensamt?
 • Vi lär oss om grodan genom att läsa, samtala, titta på bilder, titta på film och göra en gemensam tankekarta.
 • Vi tillverkar "snurror" som synliggör grodans livscykel från ägg till vuxen groda.
 • Vi lär oss att rita grodor genom metoden steg för steg.
 • Vi dikterar tillsammans ihop en kort faktatext om grodan som eleverna sedan får skriva av enskilt i sina arbetsböcker.
 • Vi arbetar med bokstaven Yy, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 • Vi lär oss om begreppen tiotal och ental genom att arbeta med konkret material, dela upp tal i tiotal och ental, film: livet i mattelandet samt enskilt arbete i matteboken eldorado.
 •  
 •  

Bedömning

 • Du visar att du kan ge exempel på någon djurgrupp genom att berätta, kommentera, svara på frågor, visa med bilder, sortera olika djur i olika djurgrupper.
 • Du visar att du kan berätta enkelt om grodans livscykel genom att berätta, kommentera, svara på frågor, visa med bilder, använda begreppen ägg, yngel, halvvuxen grodan, vuxen groda.
 • Du visar att du kan bokstaven Yy, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 • Du visar att du känner till begreppen tiotal och ental genom att räkna/visa med konkret material, dela upp tal i talsorter, förklara begreppen genom ex. ett tiotal är lika mycket som tio ental, två tiotal är lika mycket som 10+10, talet 34 består av 3 tiotal och 4 ental, osv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -