👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2021-03-31 09:36 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska träna på att söka information om ett väsen i svensk folktro och sedan skriva en faktatext med egna ord. Du ska också visa att du kan reflektera kring hur mycket du litar på sidorna du använt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

 

-Du ska träna på att söka information om ett väsen i svensk folktro

-Du ska sedan skriva en faktatext med egna ord.

-Du ska också visa att du kan reflektera kring hur mycket du litar på sidorna du använt.

 

Hur ska vi arbeta?

-Vi arbetar enskilt

 

Vi övar på att:

-söka information

-sammanfatta fakta med egna ord (referatteknik)

-skriva formellt

-bedöma källors tillförlitlighet

-utforma ett dokument med lättläslig layout 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

-Du får välja väsen utifrån vilket väsen du arbetar med i Slöjden

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

-Du ska lämna in en färdig text i Classroom vecka 16 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Instruktioner till uppgiften "Skriva faktatext" åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva faktatext

INNEHÅLL

E
C
A
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
...relativt tydligt innehåll
... tydligt innehåll

STRUKTUR

E
C
A
Din text har i huvudsak en fungerande struktur
...relativt väl fungerande struktur
...väl fungerande struktur

SPRÅK

E
C
A
Du har viss språklig variation och har viss säkerhet när det gäller skrivregler. Du har enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
...relativt god språklig variation och relativt god säkerhet när det gäller skrivregler. Du har utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
...god språklig variation och god säkerhet när det gäller skrivregler. Du har välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp

KÄLLTILLIT

E
C
A
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet
...utvecklade resonemang om informationens användbarhet
...välutvecklade resonemang om informationens användbarhet