👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luftens gaser åk 7

Skapad 2021-03-31 10:18 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Kemi
Luftens gaser

Innehåll

Efter detta område ska du kunna:

 • Kunna förklara vad som menas med hållbar utveckling
 • Redogöra för vilka gaser som finns i luft och kunna redogöra för egenskaper hos de vanligaste gaserna i luft
 • Beskriva vad som sker vid förbränning
 • Förklara vad som menas med ozonlager och växthuseffekt
 • Kunna genomföra laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Centralskolans Lärandematris:Luftens gaser åk 7 2019

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
Undersökningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt..
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat av undersökning
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av kemins begrepp,
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.