👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-03-31 11:24 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi lär oss om rymden. Vi tittar närmre på universums uppkomst, the big bang. Vi pratar om solen, galaxer, planeter. Vi tittar också närmre på människans resor ut i rymden.
Grundskola 5 Teknik Fysik
Vi lär oss om rymden. Vi tittar närmre på universums uppkomst, the big bang. Vi studerar vårt solsystem och dess himlakroppar och tittar också närmre på människans resor ut i rymden. Vi undersöker också varför vi har olika årstider, månader och hur det här med natt och dag fungerar. Utöver detta kommer vi även att undersöka om svarta hål, stjärnornas liv, universums storlek och avstånd i rymden. Vi kommer att prata om vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under området rymden skall du utveckla följande kunskaper:

- veta vad en stjärnbild är och kunna berätta om stjärnors utveckling.

- känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.

- kunna förklara hur det blir dag och natt och varför vi har månader och årstider

 - veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.

- kunna ge exempel och beskriva några av universums himlakroppar.

- kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.

- veta vad satelliter är och vad de används till. 

- kunna berätta om människors strävan att komma upp i rymden. 

- kunna följa och skapa enkla programmeringsuppgifter.

- Kunna välja och pröva dina idéer.

- kunna dokumentera ditt arbete.

 

Bedömning - vad och hur

Dessa mål kommer att bedömas under detta arbetsområde:

Att du kan kunna: 

 • Fy 4-6
  - solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
 • - hur dag, natt, månader, år och årstider uppkommer. 
 • - berätta om människans resor i rymden och användningen av satelliter.
 • - berätta om hur några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och dess betydelse för mänskligheten. 
 • - använda dig av fysikens ord och begrepp inom detta område,  när du skriver texter och deltar i diskussioner med dina klasskamrater.
 • - följa och skapa programmeringsuppgifter i We Do 2.0

 •  

  - välja och pröva och omprova dina idéer.

 • - använda dig av ord och begrepp när du samtalar om tekniska lösningar. 
 •  

  - dokumentera ditt arbete med skiss, modell och text.

 •  
 • Hur: 
 • Genom:
 • - att jag läser dina texter och ser hur du förklarar olika fenomen i rymden och hur du använder dig av ord och begrepp. 
 • - att du deltar i diskussioner. 
 • - din delaktighet under lektionerna. 
 • - ditt engagemang och delaktighet och användandet av dina kunskaper vid gruppuppgiften.
 • - ditt arbete med Lego WeD0 2.0 och hur du dokumenterar ditt arbete
 • -

 

 • Fy 4-6Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under det här arbetsområdet att använda oss av följande arbetssätt:

-Filmer 

-Läsa texter 

-Genomgångar

-Arbetsblad

-Kahoot

-Diskussioner

-En avslutande gruppuppgift där ni ska arbeta kring en himlakropp utifrån de aspekter som vi pratat om på lektionerna.

- Programmering av Lego WoDo 2.0

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6