👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotogenrer

Skapad 2021-04-01 12:19 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fotografisk bild
Det finns flera olika typer av genrer inom fotografi och några av dem ska vi arbeta med nu.

Innehåll

Vad?

I det här momentet ska vi arbeta med olika typer av fotogenrer. Vi kommer att prata om vad de olika genrerna innebär och vad som är viktigt inom de olika genrerna. Olika fototips kommer vi också prata om. 

 

Varför? 

En del av syftet med kursen är att eleverna ska utveckla kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. 

 

Hur?

 

 • genomgångar:

  • fotogenrer

  • fota stilleben

  • fota porträtt

 • övningar i grupp

 • fotouppgift där ni ska lämna in tre bilder i tre olika genrer: konstnärligt foto, dokumentärfoto och kommersiellt foto

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
  Fot  -
 • Programvaror för digital bildbehandling.
  Fot  -
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
  Fot  -
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
  Fot  -
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
  Fot  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  A
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  C
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  E