👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MILJÖHJÄLPARE😊

Skapad 2021-04-02 10:22 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Ta hand om miljön, låt den vara grön!" Jollen tar hjälp av de två hjältarna Barr och Pinne som räddar världen från farligt skräp och lär oss samtidigt om kompostering, kretslopp, allemansrätt, sopsortering och återvinning. Serien tar fasta på hjältedåd i vardagen.

Innehåll

BAKGRUND:

Jollens verksamhet utgår från ett Hållbart arbete med barnen. Det är viktigt att tidigt börja arbeta med miljön både ute och inne på förskolan så att barnen får förståelse och kan känna sig delaktiga i att ta hand om vår miljö. Vi utgår från barnens intressen och kunskaper men vi ger även barnen nya lärdomar genom vår undervisning.


MÅL:

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema/ projekt kan alla läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat/projekten blir så tydliga och verkliga som möjligt för alla barn på Jollen.

EKOLOGISKA: Barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö både inne och ute.

EKONOMISKA: Barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö.

SOCIALA: Barnen ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten samt få förståelse för allas olikheter.

 

I December 2021 använder alla pedagoger på förskolan Sjögården utomhuspedagogik så att undervisningen med språk i fokus utvecklas. Verksamhetsplan omr.A 2021
Mål

I december 2021 bemöter vi pedagoger på förskolan Sjögården barnen utifrån mognad, kompetens och utvecklingsnivå så att barnen känner trygghet och tilltro till sin egen förmåga. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: 2021
 

ARBETSSÄTT:

 • Utgå från barnens förkunskaper genom att samtala både i den stora och i mindre grupper. Vi antecknar och dokumenterar för att senare kunna fylla på och gå vidare med annat material från UR, Youtube, Naturskyddsföreningen, Håll Sverige Rent, Kompis böckerna, Barnkonventionen m.m.
 • Introducera och använda våra återvinningslådor, när de är fulla går vi till soprummet för att sortera.
 • Att varje vecka gå till Salstakulle där vi är i naturen, plockar naturmaterial, leker ringlekar.
 • Vi plockar skräp varje gång vi går på utflykt.
 • Vi plockar skräp på förskolans gård.
 • Barnen skriver skyltar om att inte skräpa ner som vi sätter upp.
 • Vi deltar i kommunens skräpplocknings dagar.
 • Vi är lyhörda på barnens djur och odlings intresse som vi spinner vidare på.
 • Vi använder naturens material i våra projekt.
 • Vi sammankopplar flera teman/projekt under arbetets gång.
 • Allt arbete sätts upp på vår lärvägg så barnen kan reflektera över sitt lärande tillsammans med oss.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18