Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur (kroatiska 7-9)

Skapad 2021-04-04 10:23 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vi läser skönlitteratur för den hjälper oss att vi kan bli bättre att förstå sig själv och andra. Vlak u snijegu är en bok som handlar om barn i en liten by och deras barndom. Vad har du gemensamt med Ljuban? Eller med Pero? Skulle du reagera likadant om du skulle hamna i samma situation?
Grundskola F – 6 Modersmål
Vi läser skönlitteratur för den hjälper oss att vi kan bli bättre att förstå sig själva samt förstå de andra. Vlak u snijegu är en bok som handlar om barn i en liten by och deras barndom. Vad har du gemensamt med Ljuban? Eller med Pero? Skulle du reagera likadant om du skulle hamna i samma situation?

Innehåll

Syfte med undervisning är att du ska utveckla din förmåga att:

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Vi kommer att arbeta med:

·       Lära oss eller repetera om transportmedel

         Lära oss några fakta  om författare Mato Lovrak

·       Läsa (högläsning)

·       Repetera alfabetet (vokaler/konsonanter,alfabetisk ordning)

·       Läsförståelse

·       Ord och begrepp som är kopplade till ett bröllop

·       Estetiska utryckformer (pjäs; lärare och elever)

·       Substantiv(singular/plural)

·       Frågeord

·       Beskrivning av huvudkaraktärer

·       Sammanfattning av boken

·       Titta på film

·       Likheter/skillnader mellan boken och filmen

 

Jag kommer att bedöma:

  • dina svar på frågorna som är kopplade till texten för där jag kan ser din läsförståelse. Frågorna är utformade så att svaren finns i texten eller du måste koppla din egen erfarenhet med händelse i boken.

  • din text där du ska sammanfatta boken alt.filmen;efter boken tittar vi på film och då ska vi resonera om budskapen som finna i boken och filmen samt prata  om skillnader/likheter mellan filmen och boken. Du ska skriva en text där du ska sammanfatta boken alt. filmen och fokus ligger på beskrivningar, berättande struktur och innehållet. 

·     

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: