Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMLINGAR RÄDISAN Vt 2021

Skapad 2021-04-04 10:07 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Så här tänker vi kring våra samlingar!

Innehåll

Syfte och Mål

Varje dag har vi på Rädisan flera olika samlingar under dagen. Att ha samling på morgonen, innan lunch och mellanmål ger barnen ett stöd till att få struktur på dagen. Vi samlas och sitter ner, sjunger samma sång vid varje samling vilket är en trygghet för barnen. Oavsett vad vi gör på en samling ger det barnen möjlighet att få öva på att sitta ner, ta det lugnt, vänta på sin tur, våga prata inför grupp och att lyssna på andra. Vi pedagoger får även en utmärkt möjlighet att se och höra era barn. Hos oss delar vi upp samlingarna i två olika grupper efter ålder. Detta gör vi dels för att varje barnen ska få ett större talutrymme men också för att kunna göra samlingarna intressanta, inspirerande och lärande för de olika åldrarna i gruppen. Vi tycker det är viktigt att utmana barnen på deras egna nivåer.

Metod

Vår morgonsamling är upplagd så att vi sjunger en namnsång som uppmärksammar alla barn och pedagoger som är på plats, vi går även igenom vilka som är hemma. Vi pratar om vilken dag det är, vad det är för väder samt räknar på svenska och engelska, ibland blir det även andra språk. Vi äter också frukt. Under denna samling övar vi förutom ovanstående även mycket språk och matematik vi får ofta in både färger, former, mängd. Ett halvt äpple, bananen är gul, en hel clementin, solen är rund, regn är blött osv.
Våra övriga samlingar har ett tydligt ämne där vi vill att barnen ska få ta del av, lära sig, förstå, skapa nyfikenhet för och utvecklas inom ämnet vilket ger dem en bra grund inför det vardagliga livet och övergången till skolan. Då alla lär sig och tar till sig information på olika sätt jobbar vi både med bildstöd och teckenstöd. Vi ser det också som en väldigt viktig del att barnen får prova, känna och uppleva. Vi jobbar ständigt normkritiskt och låter alla i gruppen få ta lika mycket plats, vi stöttar och uppmuntrar alla att våga själva eller tillsammans. Tanken med samlingarna är att det ska ge ett lustfyllt lärande.
Via veckobrev, informationstavlan i hallen, samt samtal med er vårdnadshavare kan ni ta del av vad vi gör på de olika samlingarna. Nu kommer ni även kunna läsa mer om våra samlingar under ”Lärlogg” här på unikum.

Utvärdering och Analys

Vi pedagoger skapar samlingarna dels utifrån det som står i läroplanen för förskolan, vårt styrdokument och utifrån det vi upplever att era barn visar intresse för. Vi pedagoger samtalar med varandra och ger varandra feedback i hur och vad man kan utveckla på en samling, vår avdelningsreflektion är ett viktigt tillfälle då vi har möjlighet att analysera. Blev det som vi tänkt, varför blev det som det blev och hur går vi vidare. Dels ser vi såklart hur barnen reagerar på våra samlingar och det utgör den största grunden för vår utvärdering. Barnen får även möjlighet att säga vad det tycker dagligen och specifikt under vår reflektionssamling då vi pratar om veckan som gått.

Så här kan ett samlingsschema för veckan se ut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: