Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig utveckling 4-årsgrupp

Skapad 2021-04-04 11:24 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Vi vill främja barnens språkglädje och upplevelse av användbarhet för att bidra till barnets förståelse och metaspråkliga uppmärksamhet.

Innehåll

Nuläge 

Barnen visar intresse för bokstäver, att skriva, undersöka och leka med ord och namn. 

 

Mål 

Målet är att erbjuda barnen en möjlighet till att utveckla sin språkförståelse för att skapa goda förutsättningar för barnens fortsatta lärande och intresse för språket. 

 

Syfte 

Att utifrån forskning och beprövad erfarenhet kunna erbjuda barnen bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt lustfyllt lärande med grundläggande förståelse för språkets uppbyggnad. Vi kommer att jobba mycket med barnens språkglädje och upplevelse av användbarhet. Detta för att bidra till barnens förståelse och även den metaspråkliga uppmärksamheten (Pihlgren 2020). 

 

Genomförande 

Vi kommer att i 4-årsgruppen på tisdagar jobba utifrån bokstavslådan och dess språkstimulerande material som vi fått av vår talpedagog.  
Vi börjar varje tillfälle med en ramsa och kommer sedan jobba med sagoberättande, böcker, språkljud och bokstäver inspirerat utifrån bornholmsmodellen. 

 

Dokumentation 

Dokumentation sker genom unikum på barnens personliga loggar samt på SKA. 

Ansvar 

Christin ansvarar för planering och genomförande, material och planering kommer finnas tillgängligt för alla att ta del av. 

Utvärdering 

Utvärdering sker kontinuerligt efter varje tillfälle och dokumenteras för fortsatt planering och utveckling i kommande arbete. 

 

Referens: 

Pihlgren, Ann S. (2020). Läsa, skriva och räkna i förskolan- ett undervisande förhållningssätt. Stockholm. Natur och kultur. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: