Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Buddhismen

Skapad 2021-04-04 12:15 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Historia Religionskunskap
I detta arbetsområde läser vi om Antikens Grekland. Under denna period i vår historia växte Grekland till en stormakt. Vi läser också om världsreligionen buddhism och dess historia.

Innehåll

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

*läsa faktatexter och arbeta med instuderingsfrågor

*se på filmklipp och samtala om dessa

*lärarledda samtal och genomgångar  

*inlämningsuppgifter

*avslutande avstämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Antikens Grekland och Buddhismen

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
Världsreligionerna
 • Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: