Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada Year 7:2 VT21

Skapad 2021-04-04 13:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Kortare arbetsområde baserat på textmaterial i Magic 7.
Grundskola 7 Engelska
Canada--the second largest country in the world after Russia, but with a population of only 34 million people. What can we discover about this interesting place?

Innehåll

Mål

Learning about Canada while practicing reading, listening and speaking.

Arbetets innehåll

 • Reading texts about Canada
 • Watching shorter films/clips
 • Finding information about Canada, for example information about a famous city or Canadian celebrity
 • Discussions/presentations
 • Listening and reading comprehension

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Texts and exercises focusing on Canada
 • Reading and listening comprehension
 • Shorter films about Canada
 • Find information about a Canadian city or celebrity to present to your classmates

 

Visa din kunskap - Bedömning

 • Presentation av en stad eller känd person från Canada
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse

 

 

Reflektion

Har du nått målen för området? Varför/varför inte? Utveckla!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Kunskapsmatris i engelska

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Förstå tal
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Hör- och läsförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
Urval och innehåll presentation
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Presentation Canada
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: