Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätt och problemlösning, åk 5 - Vt21

Skapad 2021-04-04 21:03 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Planering över arbetet med de fyra räknesätten först som färdighetsträning och sedan användningen av dem i problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Grundläggande i matten är de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Du ska få träna på dem sedan ska du få använda dina kunskaper till att lösa olika typer av problem.

Innehåll

Tidsplan:

VT-21 Vecka 14 - 17

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

 • med huvudräkning kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • med skriftliga räknemetoder kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • förstå och lösa matteproblem
 • välja vilken metod som fungerar bäst i olika problem
 • bedöma rimlighet i de uppgifter du löser
 • både muntligt och skriftligt redovisa dina lösningar så att andra kan först

Undervisning och arbetsformer:

Vi arbetar med problemlösning enskilt och i grupp.
Vi arbetar med färdighetsträning på de fyra räknesätten.
Vi har genomgångar om räknemetoder och problemlösning i helklass.
Vi diskuterar rimlighet

Bedömning:

Formativt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: