Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och källkritik

Skapad 2021-04-05 08:40 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Media och källkritik

Innehåll

Media och källkritik

 

-planering (v.15–19)

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om samhällsfrågor utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

Centralt innehåll

·         Mediers innehåll och nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.

·         Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Examensmål

·         Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera.

 

Litteratur

Se ”Häftet - Massmedia” samt PowerpointenMedia och källkritik”. Dessa finns på Teams.

 

Två alternativ på examination

Ni kan välja ett av följande alternativ:

1.    Satsar ni endast på ett E räcker det med att ni lämnar in uppgiften ”Media och källkritik”. Denna uppgift kan ni endast få ett E på. Uppgiften finns på Teams. Ni lämnar in uppgiften på Unikum. Sista inlämningsdag för uppgiften är fredagen den 14:e maj (vecka 19).

 

2   Satsar ni på en högre bedömningsnivå än ett E måste ni skriva ett prov för att ha chans till detta. Provet är fredagen den 14:e maj (vecka 19).

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

Massmedia (s. 80–97 i häftet ”Häftet - Massmedia”)

·         Medias uppgifter

o   Granska

o   Informera och kommentera

o   Förmedla åsikter

o   Forum för debatt

·         Vilka spelregler finns för media?

o   Tryckfrihetsförordningen

§  Censur

§  Meddelarfrihet, meddelarskydd

§  Offentlighetsprincipen

o   Yttrandefrihetsgrundlagen

§  Statens Medieråd

o   Begränsningar i friheten

o   Pressetiska regler

·         Nyhetsvärdering och nyhetsurval

o   Vad är en nyhet?

o   Nyhetsurvalet i traditionella medier

·         Det nya medielandskapet

o   Sociala medier

o   Nyhetsvärdering i sociala medier

·         Massmedier i en diktatur

 

Källkritik (avsnittet ”Källkritik” i PowerPointen ”Media och källkritik”)

·         Olika typer av källor

·         Källkritisk metod

o   Äkthet

o   Närhet

o   Beroende

o   Tendens

o   Relevans

·         Referenskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: