Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska processer, Stavby

Skapad 2021-04-05 10:34 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad är en teknisk process? Hur tillverkade man saker förr i tiden och hur gör man idag i industrierna? Hur tillverkas egentligen papper, eller en tröja, eller en hammare? Hur kan egentligen en produkts livscykel se ut? Varför tillverkades den? Och vad händer med den när den inte längre används? I det här arbetsområdet ska vi titta mer på tekniska processer, hur något omvandlas från råvara till en färdig produkt.

Innehåll

Innehåll

 • Vad en tekniska process innebär.
 • Historisk-tidiga tekniska processer.
 • Hur det fungerar nu i industrin.
 • Olika tillverkningsmetoder.
 • Människans roll i processen.
 • Miljöproblem inom industrin, återanvändning och återvinning
 • Livscykeln hos produkter

Arbetssätt

 • Powerpointgenomgång
 • Text och uppgifter från boken
 • Göra flödesschema och löpande-band övning.
 • Testa några tillverkningsmetoder: lödning, tenngjutning, papperstillverkning
 • Skrivande av inlämningsuppgift, "En produkts livscykel"
 • Jobb med presentation av uppgiften (powerpoint eller plansch).

 

Inlämningsuppgift- en produkts livscykel ska vara en beskrivning från råvara till färdig produkt och återvinning. Drivkrafterna bakom produkten och användningen av den. Ca 4 lektioner. instruktion och inlämning på Teams.

Så här visar du dina kunskaper

 • Deltagande under lektioner, muntligt och praktiskt.

En produkts livscykel

 • I en skriftlig del där du resonerar kring en produkts livscykel och utveckling, vad som ligger bakom den och om /vad den får för konsekvenser för oss.
 • I en redovisning av din valda produkt (powerpoint eller affisch)

Se matrisen för bedömningsnivåer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Exempel på hur du visar dina kunskaper, "en produkts livscykel"

En produkts livscykel

->
->->
->->->
Beskrivningen
Hur du använder dina kunskaper när du beskriver själva livscykeln.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du har med flera av punkterna från instruktionen i din beskrivning. När du beskriver produktens livscykel ger du något exempel från dina kunskaper inom teknik (t.ex typ av tillverkningsprocess eller metod) Till viss del underbyggt
Du har med de flesta punkterna från instruktionen i din beskrivning. När du beskriver och förklarar produktens livscykel använder du dina kunskaper inom teknik (t.ex typ av tillverkningsprocess och metod eller egenskaper hos material) Relativt väl underbyggt
Du gör en utförlig beskrivning där du har med punkterna från instruktionen. När du beskriver och förklarar produktens livscykel använder du dina kunskaper i teknik för att underbygga din text (t.ex typ av tillverkningsprocess och metod och egenskaper hos material) Väl underbyggt
Resonemang kring utveckling
Hur du resonerar kring utvecklingen, drivkrafter bakom och påverkan på omgivningen.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du beskriver någon drivkraft bakom produktens utveckling och ger något exempel på hur den påverkar sin omgivning. (individen, samhället eller miljön) Enkla och till viss del underbyggda
Du beskriver några drivkrafter bakom produktens utveckling och ger flera exempel på hur den påverkar sin omgivning i flera steg eller ur olika synvinklar. (individen, samhället, miljön) Utvecklade och relativt väl underbyggda
Du beskriver flera drivkrafter bakom produktens utveckling och ger flera exempel på hur den påverkar sin omgivning i flera steg och ur flera olika synvinklar. (individen, samhället och miljön) Välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: