Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårblommor

Skapad 2021-04-05 11:37 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Under tema vårblommor kommer du få lära dig mer om vilka blommor som kommer fram under våren. Du ska också få lära dig om vilka vårblommor som finns i ditt närområde.

Innehåll

Tidsperiod:

·       VT-21, vecka 15-16

Övergripande förmågor:

·       Du tränar din kommunikationsförmåga genom att ställa frågor, berätta hur tänker och vad du lär dig.

·       Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

·       Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.

·       Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

·       Du tränar din metakognitiva förmåga genom att utvärdera dina kunskaper och reflektera över hur du lär dig på bästa sätt.

NO

·       Beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

·       Berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.

·       Göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Svenska 

·       Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har lärt dig lärandemålen genom att:

 • Delta i genomgångar.
 • Skriva en egen faktatext.
 • Att diskutera med klasskamrater.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss kommer vi att:

·       ha gemensamma genomgångar och samtal, samarbeta,

·       fältstudie i naturen,

·       dokumentera och reflektera,

·       se film,

Uppgifter

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: