Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera en konstnär

Skapad 2021-04-05 12:05 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Bild
I detta arbetsområde ska vi lära oss lite om flera olika konstnärer, och du ska få välja en att skriva om. I slutet av arbetsområdet kommer du att ha lämnat in en skrivuppgift och en målning.

Innehåll

Arbetsgång

Lektion 1

- Vi jobbar med förförståelse, vad kan vi redan?

- Vi går igenom uppgiften och kunskapskrav

- Vi antecknar lite om konstnärer och förklaringar till orden i begreppslistan

- Vi väljer en konstnär att skriva om

- Vi börjar söka fakta om konstnären vi valt

 

Lektion 2

 

- Vi går igenom bildanalys i helgrupp

- Vi fortsätter söka fakta om konstnären

- Vi väljer ett verk konstnären och analyserar utifrån bildanalys

- Vi ger varandra kamratfeedback

 

Lektion 3

 

- Vi går igenom nästa del av uppgiften: att göra en egen tolkning av ditt valda verk

- Vi gör klart och lämnar in skrivuppgiften om vi inte redan är klara

- Vi börjar arbeta med våra tolkningsverk

 

Lektion 4

 

- Vi fortsätter med våra tolkningsverk

- Vi skriver en kort motivering till val av motiv och färgskala

 

- Vi lämnar in tolkningsverket och motiveringen i slutet på lektionen

Uppgifter

  • Presentera en konstnär

Matriser

Sv Bl SvA
Bedömningsmatris för uppgiften Presentera en konstnär bild åk 7

E
C
A
När du skriver om din konstnär analyserar ett av dennes verk och använder ord från begreppslistan och dina anteckningar från genomgångar
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
När du lämnar in anteckningar efter lektionerna och deltar i diskussioner under lektionerna
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
När du lämnar in anteckningar efter lektionerna och deltar i diskussioner under lektionerna, samt är aktiv i att ge och ta emot feedback
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
När du gör din egen tolkning av ett verk
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
När du gör din egen tolkning av ett verk
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
När du gör din egen tolkning av ett verk
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
När du gör din egen tolkning av ett verk
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
När du lämnar in ditt tolkningsverk och din motivering
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: