Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 BILD 4-6D

Skapad 2021-04-05 13:02 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Bild
Bild Vt 21, vi har bland annat gjort påskkort, skuggat, animerat digitalt, jobbat med olika konstnärer och skuggat.

Matriser

Bl
4-6 Grundsärskola

Ny nivå
Uppnår ej kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa bilder
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Utvärdera arbete
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Analys
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Samtala om bilder, Begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: