👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud åk 8

Skapad 2021-04-05 13:34 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
I detta område kommer vi att prata om hur ljud uppstår och breder ut sig. Vi kommer att lära oss om ljudets egenskaper och om hur man mäter ljudet. Dessutom kommer vi att tala om hur ljudmiljön runt om oss kan påverka vår hälsa

Innehåll

Vi använder läroboken Spektrum Fysik sid 75-94 som grund. Vi kommer att ha genomgångar, eget arbete samt laborationer. Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar och vi kommer att ha ett skriftligt läxförhör.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna 

 • Förklara hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Förklara hur ljud sprids i olika medium samt ljudets hastighet
 • Vad som menas med frekvens och inom vilket område människan kan höra
 • Vad vi kan använda ljud utanför detta område till
 • Förklara vad våglängd är och skillnaden på höga och starka respektive låga och svaga ljud
 • Förklara vad resonans är
 • Enheten för ljudstyrka samt hur decibelskalan fungerar
 • Beskriva vad som kan hända om örat utsätts för starka ljud eller buller

 

Viktiga ord och begrepp

Ljudvåg, våglängd, frekvens, hertz, ultraljud, infraljud, starka och svaga toner, höga och låga toner, normalton, resonans, eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus

Veckoplanering:

v. 14 3.1 Vad är ljud? Vilka frekvenser kan vi höra?

v. 15 3.2 Toner och musik

v. 16 3.3 ljud på gott och ont

v. 17 "testa dig själv" och PROV

 

lab våglängd och svängningstid 

Uppgifter

 • PP Ljud

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9