Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och grupper

Skapad 2021-04-05 14:37 i Röllingbyskolan Österåker
Vi kommer att arbeta med kapitlet Individer och grupper ur samhällskunskapsboken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara oss på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i kompisgänget, i en släkt och i samhället.

Innehåll

Centrala frågeställningar

 • Familjen förr och nu.
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • När föräldrar flyttar isär.
 • Skolan förr och nu.
 • När barn mår dåligt.
 • Vad är mobbing?
 • Vad är nätmobbing?

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer att:

 • titta på film.
 • diskutera frågeställningar i mindre grupper samt i helklass.
 • läsa fakta texter ur boken Upptäck samhälle.
 • arbeta med instuderingsfrågor.

Bedömning

Du kommer att bedömas i:

 • diskussioner vi har i klassen.
 • ditt deltagande på lektionerna.
 • hur du svarar på instuderingsfrågorna.
 • Skapande av Kahoot i grupp.
 • Hur bra det går på klasskamraternas Kahoots.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Individer och grupper

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skillnader förr och nu
Du visar att du har godtagbara kunskaper om skillnader att vara barn förr och nu, att gå i skolan förr och nu genom att ge några exempel.
Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper om skillnader att vara barn förr och nu, att gå i skolan förr och nu genom att ge flera exempel.
Resonemang
 • Sh  E 6
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika former av mobbning.)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med förhållandevis komplexa resonemang och med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika former av mobbning.)
Begrepp
 • Sh  E 6
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i dina beskrivningar.
Människors och barns rättigheter
 • Sh  E 6
Du ger exempel på människors och framför allt barns rättigheter och visar att du förstår att de mänskliga rättigheterna inte ser likadana ut i världen.
Du ger flera exempel på människors och framför allt barns rättigheter och visar att du förstår att de mänskliga rättigheterna inte ser likadana ut i världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: