Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 7, kapitel 6, statistik, VT21

Skapad 2021-04-05 16:51 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Statistik finns runtomkring oss hela tiden och det handlar om att samla in, ordna och visa stora mängder data i olika former av diagram beroende av vilken typ av data vi har samlat in. Vi använder även olika typer av lägesmått när vi gör undersökningar, t ex medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Matte direkt 7 – kapitel 6, statistik

Under veckorna 14-17 kommer vi att arbeta med kapitel 6 som handlar om statistik i Matte direkt 7 och här nedanför kan du se vilka tal du ska räkna och vara klar med varje vecka. Är det så att du inte är klar så behöver du ta eget ansvar, utnyttja gärna läxhjälpstiden i skolan på måndagar 15.30-16.30 och onsdagar 15.30-16.30.  

Viktiga begrepp att känna till: tabell, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, spridningsmått, variationsbredd, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, vågrät axel, lodrät axel

Mål att uppnå
När du är klar med kapitel 6 så ska du kunna:

·       Hämta fakta ur tabeller och rita tabeller

·       Beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd

·       Läsa av och tolka olika typer av diagram

·       Rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram

·       Presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

 

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt och skriftligt. Du ska under arbetsområdet gång planera och genomföra en egen undersökning som ska lämnas in med lämpliga beräkningar och redovisningar där du visar din matematiska förmåga. Sista inlämningsdagen för din undersökning är torsdagen den 29/4. Arbetsområdet avslutas med prov onsdagen den 28/4 och torsdagen den 29/4.

Inlämningsuppgift: Du ska utifrån de kunskaper som du har tillägnat dig under detta arbetsområde genomföra en egen statistik undersökning. Du bestämmer själv vad du ska undersöka men inlämningsuppgiften ska visa att du behärskar att redovisa dina resultat i en tabell med tydliga rubriker och om möjligt innehålla både avprickning och frekvens. Vidare ska du beräkna de lägesmått som lämpar sig att göra i din undersökning. Slutligen ska också resultatet presenteras i en för undersökningen lämpligt diagram, fundera på om du kan redovisa resultatet på olika sätt. Det krävs även en förklaring till dina resultat samt en motivering till varför du valde just det/de diagrammen. Det går bra att lämna in din undersökning samt de redovisningar på papper men tänk på att vara noga när du gör dina diagram, att använda linjal är ett krav. 

 

Arbetsschema
Titta noga igenom de gröna eller blåa sidorna innan du sätter igång, är det uppgifter på din nivå? För dig som har ett träningshäfte (TH) så behöver du arbeta med dessa uppgifter först och därefter väljer du uppgifter på de blå sidorna. Om du tycker att det är svårt att veta vilka uppgifter du ska arbeta med så behöver du ta hjälp av din lärare så att vi i samråd kan komma överens om vilka uppgifter du ska fokusera på.

Tycker du att de blåa verkar för lätta så arbetar du med de gröna och tycker du att de gröna verkar lätta så arbetar du med de röda sidorna. För dig som väljer att arbeta med de röda sidorna så är det uppgifterna 1 – 24 som gäller. Om du blir klar med dessa uppgifter så kan du även räkna uppgifterna på de svarta sidorna och då är det 1 – 9 som gäller. Det är viktigt att du arbetar med uppgifter på din nivå och att de utmanar dig så att du kommer vidare i din matematiska utveckling!

 

Vecka

Matte direkt 7, gröna sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Matte direkt 7, blå sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Genomgång av följande moment

NOMP
På torsdagar kommer ni ha tillgång till datorer och kunna arbeta med NOMP-uppdragen då.

Läxa

v.14

1-22

 

 

TH: 1-15

1-19

Tabeller

Lägesmått: medelvärde, typvärde, median, spridnings­mått

 

NOMP v.14 7B

 

 

Bli klar med veckans planering.

v.15

23-35

TH: 16-24

20-33

Diagram: stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram

NOMP v.15 7B

Bli klar med veckans planering.

v.16

36-41

 

DIAGNOS

 

TH: 25-37 + s.49-50

34-38

 

DIAGNOS

Diagram:

linjediagram

NOMP v.16 7B

Bli klar med veckans planering.

v.17

Provvecka! Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

Provvecka! Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

 

 

Lämna in inlämningsuppgiften senast 29/4.

 

 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Matematikförmågor

F (Insats krävs)
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och för enkla resonemang om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för utvecklade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för välutvecklade och nyanserade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du med säkerhet mellan olika uttrycksformer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du väljer och använder matematiska metoder som kan leda fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder som leder fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder som leder fram till ett korrekt svar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan förstå och återge enkelt matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan förstå och återge utvecklat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan förstå och återge avancerat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är möjliga att följa. Ditt matematiska språk är godtagbart.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är lätta att följa. Ditt matematiska språk är utvecklat.
Du redovisar dina matematiska lösningar strukturerat så att de är tydliga och lätta att följa. Ditt matematiska språk är välutvecklat och ändamålsenligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: