👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7, kapitel 2

Skapad 2021-04-05 16:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering knuten till Chez Nous 2 kapitel 1
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du lär dig att ange detaljerade klockslag, att prata och skriva om ditt schema, din skoldag och saker som finns i ett klassrum.

Innehåll

Mål

De här punkterna visar de områden där du ska visa din muntliga och skriftliga förmåga samt kunna förstå när du läser och lyssnar på franska texter:

 • detaljerade klockslag
 • skolämnen
 • veckodagarna
 • en vanlig skoldag
 • använda bestämd artikel (le-la, l')
 • böja verben avoir (att ha) och être (att vara) i presens. 

Innehåll

Vi arbetar med Chez Nous 2 kapitel 2A-2C. Vi skriver mail till en påhittad person, bearbetar detta och besvarar riktiga brev från en Väståkraskolan.

Lyssna: Hörövningar med innehåll inom området som vi läser om som talas tydligt i relativt lugnt tempo och upprepningar. Vissa hörövningar är svårare än andra. Vi lyssnar även på texterna i Chez Nous 2, kapitel 2.

Läsa: Vi läser tre texter från kapitel 2, körläsning samt parvis. Vi arbetar med muntliga övningar där vi inte bara läser utan försöker skapa ett eget innehåll. Läsförståelsedel på provet, ganska svår. Kunna förstå olika frågeord: Comment? Quel/Quelle? Où? Qu'est-ce que? Combien de? Quand?

Skriva: Vi skriver brev. Vi kan även översätta användbara fraser från kapitel 2A, 2B, 2C, skriva olika klockslag och beskriva ett schema samt skriva ut några vanliga substantiv om saker som finns i ett klassrum. 

Tala: Vi har muntliga övningar under lektionstid. Inspelning av dialoger från Chez Nous och egna påhittade korta dialoger (kanske mer till kapitel 3). 

Grammatik: le/la/l' (bestämd form singular) + verbet avoir och être i presens singular och plural.

Realia: Texter i Chez Nous 2 om Frankrike. Vi ser på avsnitt ur Alors demande!, Kamikaze la France och lyssnar på nyheter om den fransktalande världen på lätt franska, Nouvelles en français facile.

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt delta under lektionerna och visa att du arbetar med dina uppgifter hemma om du skulle vara sjuk men ändå orka arbeta hemma. Vi har läxförhör till onsdagar. Det brukar vara glosor eller verbformer som kommer hjälpa dig att förstå mer franska och kunna utrycka dig på ett bättre sätt.

Vi har två delprov, ett digitalt och ett på plats i skolan. Eleverna har fått detaljerad information om vad som tas upp på dessa prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

1
2
3
Förståelse:
Lyssna
Poäng på provet: 4-6/10 Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Poäng på provet: 7-8/10 Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Poäng på provet: 9-10/10 Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Strategier för att läsa en lite svårare text
Poäng på provet: 4-6/10 Kan använda sig av någon strategi för läsning, exempelvis att ta hjälp av information från bilder, stödord, ord i texten som återfinns i frågorna.
Poäng på provet: 7-8/10 Kan i viss utsträckning använda sig av strategier för läsning, exempelvis att ta hjälp av information från bilder, stödord, ord i texten som återfinns i frågorna.
Poäng på provet: 9-10/10 Kan använda sig av flera olika strategier för läsning, exempelvis att ta hjälp av information från bilder, stödord, ord i texten som återfinns i frågorna.
Produktion:
Skriva om ett schema
Du kan skriftligt presentera ett schema enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan skriftligt presentera ett schema enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan skriftligt presentera ett schema enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Översätta meningar från svenska till franska
En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.
Har viss kännedom om ord uttryck och grammatik som vi gått igenom. Formella fel förekommer, kan störa men förstör inte förståelsen.
Få formella fel. Har god kännedom om ord, uttryck och grammatik som vi gått igenom.
Je me promène + en dikt
Du har gjort en Google presentation där du tagit bilder på föremål hemma hos dig eller utomhus. Du försöker dig på att skriva en dikt med hjälp av en "dictionnaire de rimes".
Du har gjort en Google presentation där du tagit bilder på föremål hemma hos dig eller utomhus. Du har skrivit en dikt med hjälp av en "dictionnaire de rimes".
Du har gjort en Google presentation där du tagit bilder på föremål hemma hos dig eller utomhus. Du har skrivit en dikt med hjälp av en "dictionnaire de rimes". Du har även läst in din dikt.
Första utkast, Un e-mail
Du skriver ett email till en påhittad person i Frankrike. Du har hjälp av exempelmeningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i ditt e-mail.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar i ditt e-mail.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar i ditt e-mail samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av Un e-mail
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enstaka enkla förbättringar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enkla förbättringar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enkla förbättringar. Du kan även ge konstruktiva kommentarer till dina klasskamraters texter.
Besvara ett mail från en elev på Väståkraskolan
Du kan skriftligt interagera och utrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan exempelvis ställa enstaka frågor i ditt svar till din brevvän för att förbättra interaktionen.
Du kan skriftligt interagera och utrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan exempelvis ställa några frågor inom olika områden i ditt svar till din brevvän för att förbättra interaktionen.
Du kan skriftligt interagera och utrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan exempelvis ställa några frågor inom olika områden i ditt svar till din brevvän för att förbättra interaktionen. Frågorna passar väl in i den övriga texten.
Tala: Inspelning två och två där ni läser text 2A
Att läsa högt är inte något kunskapskrav i sig men bra att öva på att låta fransk och lägga märke till om vissa bokstäver uttalas eller inte.
En fransktalande person kan med god vilja förstå allt du läser upp. En del ord som du läser kanske ska uttalas lite annorlunda. Kom ihåg att du kan lyssna på alla texter från boken i Övningsmästaren.se
En fransktalande person kan förstå allt som högläses av dig. Det är en del uttal som kan finputsas. Kom ihåg att du kan lyssna på alla texter från boken i Övningsmästaren.se
Allt som du läser är förståeligt, tydligt och även inlevelsefullt. Du gör ditt bästa för att låta så fransk som möjligt. Kom ihåg att du kan lyssna på alla texter från boken i Övningsmästaren.se
Ordförråd: Detaljerade klockslag
Detta är inget eget kunskapskrav men dessa byggstenar är viktiga för att kunna kommunicera på franska.
Poäng på provet: 6-9/14 Du har börjat förstå hur man uttalar och skriver de detaljerade klockslagen. Du behöver repetera detta område!
Poäng på provet: 10-12/14 Du har förstått principen för hur de detaljerade klockslagen skapas i franskan men behöver repetera mer så att det sätter sig. Du har enstaka fel eller missförstånd. Repetera de klockslag du hade fel på provet.
Poäng på provet: 13-14/14 Du har bra koll på de detaljerade klockslagen, men vi kommer fortsätta repetera dessa.
Grammatik: être och avoir i presens
Detta är inget eget kunskapskrav men dessa byggstenar är viktiga för att kunna kommunicera på franska.
Poäng på provet: 8-12/18 Du känner till några av verbformerna. Du behöver repetera dessa verb.
Poäng på provet: 13-16/18 Du känner till majoriteten av de olika verbformerna och hur de används. Vissa verbformer behöver du repetera.
Poäng på provet: 17-18/18 Du har bra koll på verben avoir och être i presens men behöver fortsatt repetera så att de inte glöms bort.
Grammatik: bestämd vs obestämd form av substantiv
Detta är inget eget kunskapskrav men dessa byggstenar är viktiga för att kunna kommunicera på franska.
Poäng på provet: 6-8/13 Några fel här och där. Du behöver repetera vad bestämd och obestämd innebär. Tänk på att när du lär dig nya ord måste du också lära dig om orden är feminina eller maskulina.
Poäng på provet: 9-11/13 Du har en del fel, det var ett lite lurigt prov. Fortsätt öva och fråga om du inte förstår.
Poäng på provet: 12-13/13 Du har bra koll på skillnaden mellan bestämd och obestämd form av substantiv i franskan. Bravo!