👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B Kapitel 2

Skapad 2021-04-05 20:55 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Vi lär oss att omvandla bråk till decimaltal och räknar addition och subtraktion med decimaltal.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till:
 • heltal
 • decimaltal
 • decimaltecken
 • tiondel
 • hundradel
 • deciliter
 • liter
 • storleksordning
 • addition
 • subtraktion

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • redovisa tal i decimalformmed olika uttrycksformer, tex bilder, ord och symboler.
 • addera och subtrahera decimaltal.
 • storleksordna tal i decimalform.
 • utföra omvandlingar från dl till l.
 • problemlösning med decimaltal.
 • placera decimaltal på en tallinje.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 2

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med decimaltal.
Kommunikation
Du redovisar tal i decimalform med olika uttrycksformer, t ex bilder, ord eller matematiska symboler.
Addition och subtraktion av decimaltal
Du kan räkna med decimaltal i både addition och subtraktion.
Avrunda till närmsta heltal
Du kan avrunda decimaltal till heltal med hjälp av tallinje.
Storleksordna decimaltal
Du kan storleksordna decimaltal.
Du omvandlar från deciliter till liter
Du kan utföra omvandlingar av volymenheterna dl och l.
Problemlösning
Du förstår frågan i en textuppgift, väljer strategi och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar din lösning och skriver ett svar.
Resonemang vid problemlösning
Du utesluter alternativ som inte stämmer in på de krav som anges.