👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myggans projektberättelse!

Skapad 2021-04-06 07:14 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Här är en sammanfattning av vårt projekt och vad barnen har fått varit med om för undervisningssituationer. Hur vi har kopplat projektet till läroplanen.

Innehåll

 

 

 Myggans projektberättelse!

När barnen kom tillbaka från sin semester efter sommaren så märkte vi att många barn hade varit i olika lekparker med djur. Många av barnen och vårdnadshavarna berättade om sina äventyr till olika parker och om olika djur som hade fångat barnens intresse.

Där och då bestämde vi oss för att starrmyran skulle vara vårt projekt, en park med djur i barnens närområde. De blev en gemensam demokratisk arena för oss att undersöka tillsammans. 

Vi planerade att gå till starrmyran flera gånger i veckan, i början gick vi så ofta vi kunde för att se vad barnen var intresserade av, barnen fick fotografera sina upplevelser från starrmyran. Dessa bilder reflekterade vi över tillsammans med barnen när vi kom tillbaka till förskolan. 

Vi gick till starrmyran 1-2 gånger i veckan och alltid i mindre grupp, detta för att kunna följa varje barn och se vad som fångade just deras intresse.

Vi valde att fokusera på ett djur i taget, tuppen fångade barnens intresse först. Den gal ofta när vi kom dit och hälsade på barnen, där började vårt projekt. kan tuppar prata, vad säger den?. 

Vi har tillsammans lärt oss så mycket, barnen har lärt oss pedagoger att vara nyfikna och utmanar oss hela tiden. Vi pedagoger var tvungna att läsa på om olika ämnen för att vi skulle kunna svara på barnens frågor och hypoteser och för att vi skulle kunna utmana barnen vidare.  Barnen har fått ett förändrat kunnande om djuren på starrmyran, hur de ser ut, hur de lever/bor, vad de äter och hur de låter (pratar).

De här tre läroplansområden valde vi att undersöka lite djupare och koppla dem till vårt projekt. Vi har under dessa målområden beskrivit vad barnen har fått vara med om i sin utbildning/undervisning och vad de har fått tagit del av för undervisningssituationer.   

 
"nyfikenhet, kreativitet och lust att lära".  Genom att kontinuerligt gå till starrmyran i mindre grupper och att barnen får packa vår projektväska gjorde att det blev spännande lustfyllt för barnen att gå till starrmyran. Vi hade olika uppdrag/undervisningssituationer varje gång vi gick dit som gjorde att barnens lärande blev lustfyllt. Det barnen tyckte var spännande och roligt tog vi sedan med oss tillbaka till förskolan, som tex barnen packade ner vår sångpåse (bockarna bruse) i projektväska och tog med till starrmyran, barnen tog även med sig saker från starrmyran. Barnen dukade upp all rekvisita vid getterna Kajsa och Lisa och spelade upp sagan i snön. Vi tog med oss snö från starmryran till vår avdelning. Vi la snön på en bricka där barnen dukade upp sagan. Frågor vi pedagoger ställde oss då var, vad händer med materialet då vi tar in det på avdelningen? Vi har utformat lärandesituationer/undervisning där barnen har fått möjlighet att arbeta med sin kreativitet och med sina kroppar. Barnen gjorde direkt kopplingen att Kajsa och Lisa var bockarna bruse. Vi har arbetat med hundra språkligheten så som tex lera, lera var ett material vi återkom till flera gånger. Lera var ett av språken som barnen kunde kommunicera genom. Det var något barnen tyckte var roligt, spännande och lustfyllt. Vi utmanade barnen med olika material och aktiviteter i sitt lärande. De fick skapa trollet, bockarna och bron i lera. Barnen har också gjort stentroll och tryckt getter med sina händer. Vi har byggt broar i olika material så som pinnar, kartong och olika slags klossar. Vår sångpåse med bockarna bruse fick alltid följa med oss på våra äventyr. Vi har målat med olika slags redskap, blandat färger och vi har skapat momentmålningar. Barnen har skapat tuppen, vi har pratat om tuppens olika färger och blandat egna färger. Vi har gått som en tupp och "pratat" som en tupp. Vi har tittat på djurens olika spår och jämfört dem med varandra och med våra egna. 
 
 
"förmåga att använda och se begrepp, se samband mellan och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld" vi har använt oss veckans ord/tecken, barnen har fått ett nytt ord/tecken som vi har lärt oss och praktiserat varje vecka. Det har varit ett ord/tecken som har en koppling till vårt projekt och som vi har praktiserat på olika sätt. Vi har valt ut dessa ord utifrån det vi arbetar med här och nu. Som tex begreppet get, vad är en get, hur ser den ut, vi använde oss av både ordet och tecknet i sagan om bockarna bruse. Genom att vi visade barnen olika tecken att kommunicera genom fick barnen använda och se olika sätt att uttrycka sig på. Barnen fick då möjlighet att se samband mellan ordet och tecknet/symbolen. Genom tecken fick barnen också möjlighet att se och upptäcka sin omvärld. Barnen har fått möjligheten att kommunicera multimodalt. Både genom att förstå ordet och att kunna säga ordet eller visa ordet med sin kropp eller genom bilder. Vi har projicerat upp böcker från appen ugglo, där har barnen haft möjlighet att ta del av böcker på olika språk och med tecken som stöd. 
 
 
"förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur, samt enkla processer och fysikaliska fenomen" i vår undervisning har vi pratat om is och vatten, om vattnets olika former. När vi gick till starrmyran en dag på vintern visste vi inte om getterna skulle vara ute, det var kallt och mycket snö. Vi tog med oss snö från stammyran som barnen undersökte i leken med bockarna bruse. Snön smälte och blev vatten. Vi ställde sedan in vattnet i vårt uteförråd, dagen efter hade det blivit is. Barnen blev så fascinerade att av is, barnen fick sedan göra islyktor. Barnen har lärt sig mycket om getterna Kajsa och Lisa, vi fick genast en relation till getterna för att de var så sociala djur. Kajsa och Lisa kom alltid fram till oss när vi var där och barnen sprang alltid fram till dem och ville visa vad vi hade med oss i vår projektväska. Barnen fick lära sig vad getterna äter, dricker och hur getterna ser ut och hur de lever. Vi projicerade upp mycket bilder från starrmyran så att barnen kunde se getterna tydligt, vi kunde förstora upp getterna och se detaljer. Det var spännande när getterna lät (pratade med oss), vi spelade in det och lyssnande ofta till deras läte på förskolan. Intressant att se hur barnen tolkar getternas kommunikation. Vi har varit på en guidad visning på starrmyran, en djurskötare tog hand om oss och visade oss getternas hem, vad det äter och hur de lever. Vi fick alla ett förändrat kunnande under denna undervisningssituation. 
Barnen har också tittat på getternas bajs och genom detta fått en förståelse för vad de äter. Vi har sedan tagit med oss gödsel från starrmyran till vår trädgård på förskolan, där har barnen planterat och följer processen från frö till växt. 
 
 
 
Vi samarbetade med starrmyran, vi fick komma på en guidad visning som barnen uppskattade så mycket. Vi fick lära oss så mycket om Kajsa och Lisa och vara nära dem. 
Man kunde se barnens glädje när de fick vara nära Kajsa och Lisa, och faktiskt så verkade det som om Kajsa och Lisa va glada av att vi var där. 
Barnen upptäckte att de hade en sak gemensamt med Kajsa och Lisa, de älskade också kuddknäckebröd. 
 
 
 
Det förändrade kunnandet vi har sett i gruppen är, en nyfikenhet för böcker, sagor och berättelser. Att berätta för sina kompisar, hålla den röda tråden och kunna ändra sagans slut och innehåll.  Ett tydligt gemensamt förändrat kunnande vi har sett genomgående i gruppen är att barnen tycker om sagor och berättande, stora som små barn. De vill berätta för varandra och använder sig av rekvisita. Barnen vill nu inte bara läsa böcker utan också leka böckerna, projicera upp böckerna och titta på Ugglo. 
Barnen tycker om att gå på promenad till starrmyran, de tycker om att få gå dit och vara med djuren! Barnen har fått mer kunskap om djuren som bor på starrmyran, hur de ser ut, lever och äter. Barnen har också fått ett större intresse för djuren, barnen vill gärna läsa böcker om djur. Barne har gjort en koppling mellan Kajsa och Lisa och bockarna bruse. 
Barnen kan se skillnad mellan lilla, mellan och stora bocken bruse.  De kan ändra på sagan så att trollet får andra livsöden. Barnen har lärt sig tecken och kommit i kontakt med nya begrepp och fått en förståelse för dem. 
De allra yngsta barnen ser vi undersöker mer med sina kroppar, de vet hur tuppen och getterna låter. Barnen vill berätta sagor för varandra, de hämtar våra sagopåsar och ställer upp allt, de lyssnar på varandra. Barnen använder sig av tecken när de berättar sagan om bockarna bruse. Barnen är trygga i vår grupp, vågar prata och vågar ta för sig. Barnen har också fått ett stort materialkännedom, de vet hur man gör med leran att man behöver vatten för att sätta ihop olika delar. De har lärt sig att hantera saxen, vässa pennor och blanda färger. 
Barnen har fått använda sig av sina kroppar i sitt undersökande och i sitt lärande, vi tror att barnen kan ta till sig kunskap bättre om det får undersöka med hela sin kropp och flera gånger. Därför har vi gjort samma aktivitet och haft samma undervisningssituationer flera gånger.  
 
 
Våra förhoppningar är att om vi låter barnen skapa en relation till djuren i sin närmiljö så gör det att vi blir snällare mot alla djur och människor. Vi pedagoger har sett hur glada barnen blir när de får träffa djuren som bor på starrmyran och få mata dem och klappa på dem. Ibland när vi var där så var djuren lösa och gick bredvid oss, de kom fram till oss och var nyfikna på oss och barnen var nyfikna på dem. Det känns som om vi faktiskt på riktigt har fått en relation till djuren. 
 
 
Barnen har varit delaktiga när vi skriver våra lärloggar och våra nyhetsinlägg. På det sättet har barnen fått möjlighet att reflektera över vad de har varit med om och varit med och utformat innehållet i lärloggarna.  Vi pedagoger tänker att det då är lättare för barnen att berätta för er vårdnadshavare om lärloggarna, för barnen har faktiskt varit med och skrivit dem. Det är ett sätt för barnen att få vara delaktiga i sin undervisning. Det är också ett bra och tydligt  sätt att se barnens förändrade kunnande. Medans vi skriver så berättar barnen vad de varit med om, barnen sätter själva ord på sin utveckling och sitt lärande. 
 
Vi kommer att ha en avslutning i starrmyran med hela Myggan, vi kommer att gå dit allihopa och ta med oss en överraskning till Kajsa och Lisa. Barnen har påbörjat en momentmålning som de sedan kommer att limma fast bilder på Kajsa och Lisa från våra besök på starrmyran.   
Det blir ett bra avslut på detta projekt och vi knyter där med ihop hela projektet. 
 
Alla barn har varit delaktiga i projektet och känt sig delaktiga, det har visat sig genom att nät en grupp har varit i starrmyran så projicerar vi upp bilder därifrån för alla barn. Då kan ett barn som inte varit med just den gången uttrycka att hen har varit på starrmyran idag. 
 
Ett citat från ett barn, "Kajsa och Lisa är våra kompisar". 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18