👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, fyrklövern v 13

Skapad 2021-04-06 07:25 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Karin

Vecka: 13

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund, språk, Naturvetenskap, Matematik  

Nyfikenhetsfråga: 

 

Barnets gör:

Teknik: 

Naturvetenskap: leker doktor, barnen har förmågor att fråga och lyssna, samspela.

Värdegrunden

Barnen sätter ord på sina känslor och uttrycker sig med kroppen.

 

Pedagogerna tänker:

Teknik

Naturvetenskap:

Språk; 

Värdegrund

Matematik: Barnen har visat intresse för bygg och konstruktion. Vi har pratat om lägesord och begrepp i matematiken som högre, lägre, kort och lång. Skriva ut bilder på när barnen bygg och konstruerar för att kunna reflektera tillsammans med barnen hur vi kan gå vidare, kan vi bygga på något annat sätt? Tillföra nya begrepp. Kan vi jämföra lång och hög? 

 

Analys/sammanställning lärande:

 Barnen är delaktiga och vi ser att de utvecklar den sociala kompetensen. Vi ser även att vi pedagoger har ett stärkt ledarskap och bättre relationer med barnen, barnen är intresserade av vad vi har att erbjuda. 

Lärandet blir tydligare när man tänker utifrån vilka förmågor barnen behöver utveckla och utmanas i påverkar också vårt (pedagogernas) förhållningssätt till barnen.

De tar till sig nya ord.

 

 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Naturvetenskap: Fortsätta vara medforskande pedagog och utforska och utmanas barnens förmågor. Lägga fokus på minnet.

Värdegrund- i och med att vi har de här diskussionerna så skapar vi förutsättningar för att alla ska få samma rättigheter. Tydliggöra nyfikenhetsfrågan och sätta upp. Barnen ska få bli sitt bästa jag. 

Språk - Använda nya begrepp/ord. Sätta upp en lista över nya ord i varje miljö.

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?