👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Matematik Geometriska objekt, massa & volym

Skapad 2021-04-06 07:43 i Folkungaskolan Linköping
Arbete med tredimensionella geometriska objekt, massa & volym.
Grundskola 4 – 5 Matematik
Nu ska du lära dig mer om tredimensionella geometriska objekt. Du ska lära dig att känna igen och beskriva dem. Du ska även få ökad kunskap om massa och volym, när de används och hur du enhetsomvandlar mellan olika enheter.

Innehåll

 
       

Vad ska du lära dig?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Du ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.


Du kommer att lära dig mer om geometriska objekt, både två- och tredimensionella. Du kommer även att få träna på att omvandla massa- och volymenheter. Vi kommer även att hinna repetera en mängd matematiska områden, som vi arbetat med under år 4. 

 

Varför ska du lära dig det?

Syftet med matematik i skolan är att du ska bli nyfiken och sugen på att lära dig mer om matematik och att du ska känna dig trygg när du använder matematik och att du verkligen tror på dig själv.

Du ska också få möjlighet att lära dig så mycket att du själv kan lösa matematiska problem och fundera över om du valt rätt metod och kommit fram till rätt svar. Det är meningen att du ska känna att du har nytta av det vi arbetar med i din vardag.


Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska bli mer säker på att beskriva vanliga geometriska objekt. Du kommer även att bli mer säker på enheter för massa och volym, vilket är bra att kunna i vardagen. 

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer att variera arbetssättet genom att arbeta både enskilt och i par. Vi kommer att  arbeta med både läromedel i bokform, på stenciler och på Ipad. Anna kommer att ha genomgångar. Vi kommer att ha inslag av repetition och utomhusmatematik under arbetsområdet, som sträcker sig ända fram till sommarlovet. 

 

Vilket material kommer du använd?

Du kommer att arbeta med Koll på matematik 4B, kapitel 10 samt material som Anna tagit fram. Du kommer även att repetera sådant vi tidigare arbetat med i år 4.

Hur ska området bedömas?

Examination ligger fredag vecka 18 för 4AB.

Hur ska återkoppling ges?

Det mesta av återkopplingen sker kontinuerligt i skolvardagen i form av muntliga kommentarer. Du kommer att självskatta dina förmågor i slutet av arbetet. Därefter får du en markering i din kunskapsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6