👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning LEK Miklagårds förskola

Skapad 2021-04-06 08:47 i Miklagårds förskola Östersund
Förskola
Hur ser leken ut idag? För att veta vad som ska förändras eller vad vi kan bygga vidare på behöver vi utgå från nuläget. Detta kan vi göra genom en kartläggning av leken.

Innehåll

Kartläggning LEK

 

Syfte:

Att genom en kartläggning av leken få ett nuläge

 

Mål: 

Att få syn på

 • Vilka lekar som finns hos oss idag
 • Möjligheter till delaktighet samt lekens tillgänglighet
 • Pedagogens delaktighet och roll i lek
 •  

Uppgift:

Reflektera i arbetslaget kring frågeställningarna nedan.  

 

Frågeställningar:

 • Vilka lekar finns hos er idag? Ex rollek, konstruktionslek, jagalek mm
 • Vilka lekar tar barnen eget initiativ till? 
 • Vilka lekar tar pedagoger initiativ till? 
 • När och var sker det som mest lek?
 • Leker barn i samma grupperingar? 
 • Är leken och lekmiljön tillgänglig för alla barn, ex språk, material, miljö…?
 • Är alla barn delaktig i leken?
 • Vilken roll har vi pedagoger i leken idag? 
 •  

Dokumentation

Dokumentera genom att kopiera in och besvara frågeställningarna i Reflektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18