👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2021-04-06 10:00 i Sunnerstaskolan Uppsala
Arbetsområde ekonomi för skolår 4-6
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I arbetsområdet om Ekonomi kommer du bland annat få lära dig om skatter och det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Vad ska du kunna efteråt?

I kapitlet om ekonomi kommer vi bland annat att arbeta med följande frågor:

 • Varför är pengar så viktiga?
 • Vad är skatter och vad används de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka är orsaker till och konsekvenserna av att familjernas ekonomi försämras, i Sverige, i världen?
 • Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

 Vi kommer även att arbeta med följande centrala begrepp:

 • privatekonomi
 • inkomst
 • utgift
 • konsumtion
 • skatt
 • välstånd
 • fattigdom
 • offentlig ekonomi

 

Hur ska vi göra?

I arbetsområdet om ekonomi kommer vi bland annat att:

 • läsa om ekonomi i läroboken Upptäck Samhälle
 • arbeta med frågor kopplade till innehållet
 • ha genomgångar och gemensamma diskussioner
 • titta på film inom ämnet

Hur ska du visa vad du kan?

Genom aktivt deltagande under lektioner samt genom skriftligt förhör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6