👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kropp och hälsa - onsdagar

Skapad 2021-04-06 10:27 i Vallastadens grundsärskola Linköping
En planering för fritidsaktiviteter med tema Kroppen.
Grundskola 1 – 6 Svenska Hem- och konsumentkunskap Engelska Bild Idrott och hälsa
Vi har förberett aktiviteter som har med tema kropp och hälsa att göra. Vart känner man smaken? Vet man vart t.ex. naveln sitter på kroppen? Aktiviteter.

Innehåll

Område Tema kropp och hälsa

Vi ska lära oss mer om vår kropp och hälsa.

Aktiviteter - Undervisning

Vi kommer under 7 onsdagar arbeta med tema Kropp och Hälsa.

Vecka 16: Dansa Jerusalema och leka dansstopp med stolar.
Vecka 17: Smaktest, vart känner man smak och vilken smak? (sött, surt, salt och beskt)
Vecka 18: Kroppsdelar, vart sitter alla kroppsdelar?
Vecka 19: "What´s in the box?" Känna med händerna i en låda utan att se vad det är och sedan gissa.
Vecka 20: Studiedag.
Vecka 21: Tipspromenad om kroppen
Vecka 22: "Whats in the box?" Känna med händerna i en låda utan att se vad det är och sedan gissa.
Vecka 23: Avslutning, promenad och plocka blommor (dofta på blommorna).

Samverkan med skolan

Elevernas delaktighet

Eleverna ska läsa, samarbeta, röra på kroppen, aktivera sina sensorer i munnen 

Elevernas utvärdering

När: Vecka 23 9/6-2021 på avslutningen.

Hur: Vi samtalar under eller efter promenaden.

Personalens Utvärdering

När: Löpande

Hur: Vi samlas och pratar vid passande tillfälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -