👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-04-06 10:45 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om Kristendom, Judendom och Islam. Du ska få lära dig om grunderna i religionerna, gudar, skapelsemyter, traditioner, seder och bruk. Under arbetets gång kommer du även få jämföra religionerna för att se likheter och skillnader. Du ska också få en förståelse för hur religionerna påverkar människor, samhället och världspolitiken.

Innehåll

Syfte

 • Se kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

 • Se kopplingar till läroplanen

Arbetsgång

 • Läsa/lyssna på innehållet i läroboken
 • Arbeta med instuderingsfrågor/övningar till texten
 • Ta del av genomgångar
 • Diskutera i mindre grupper 
 • Titta på filmer.
 • Anteckna/göra tankekartor i samband med filmerna.
 • Träna/befästa kunskaper med hjälp av Quiz
 • Läxa: repetera efter varje lektion för att befästa kunskaperna

Bedömning

 • Skriftliga bedömningsuppgifter under arbetets gång samt en jämförande slutuppgift i slutet av arbetsområdet.
  Din muntliga aktivitet under lektionstid

Tidsperiod

 • v. 15-21

Läromedel

 • Läroboken Fundament Religion 8
  Boken/ texterna finns även på Inläsningstjänst
 • PP: text med bildstöd 
 • Film/SLI+ Studiehandledning
 • Film/Studi: Religion/ Vad är religion?+ Kristendom, Islam, Judendom
 • Quizlet
 • So-rummet: Podcast/ljud

Plan för arbetsområdet

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

15

Uppstart nytt arbetsområde:

De abrahamitiska religionerna

Judendomen

Judendomen

 

 

Judendomen:

 

16

OBS! Prov I Geografi

Produktion, handel och transporter

Forts. Judendomen

 

Repetera Judendomen

 

17

Prov: judendomen

Kristendomen

kristendomen

18

Kristendomen

Kristendomen

Kristendomen

19

Prov: kristendomen

”Ta igen dag” innan lunch

Ledig

Ledig

20

Islam

Friluftsdag

Islam

21

Islam

Prov: Islam + jämförande uppgift

Fördjupning/ev. muntlig komplettering

Uppgifter

 • Podcast: jämföra religioner

 • Begreppslista med förklaringar

 • Uppgifter till textutdrag/läroboken Fundament

 • Det här ska du kunna- en översikt

 • Sammanfattning: olika inriktningar inom kristendomen

 • Textutdrag ur läroboken Fundament religion 8

 • PP: De abrahamitiska religionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9

Matriser

Re
Halmstad Religionskunskap - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.