👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-04-06 11:46 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att arbeta med hur människor levde under medeltiden och hur man delade in dem i fyra stora grupper. Hur städerna växte fram med de tyska köpmännen. Lagar, skatter och makt. Nöjen, hemska sjukdomar, mirakel och helgon.

Innehåll

Innehåll:

Medeltiden

V.14-22

Vi arbetar med medeltiden utifrån boken Puls historia.

 

Mål: 

Efter avslutat arbete ska du: 

 • Kunna resonera om hur det var att leva under medeltiden och jämföra likheter och skillnader med hur det är att leva idag.
 • Kunna använda och förklara begrepp inom medeltiden.
 • Du kan beskriva viktiga skeenden och förändringar som hände under medeltiden samt dess orsaker och konsekvenser.

 

Arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar
 • arbeta med läroböckerna
 • Film
 • Diskussioner 
 • Stenciler
 • enskilt/grupparbete

 

 

 • Begrepp:
 • gudstjänst
 • viga
 • altare
 • helgon
 • helgonbilder
 • mässa
 • nattvard
 • predikan
 • synda
 • skatt 
 • stormän
 • giftasvuxen
 • försörjd
 • uppenbarelse
 • pilgrimsresa
 • spelmän
 • dressera
 • pesten- digerdöden
 • hygien
 • näring
 • lik
 • massgrav
 • lagmannen
 • pergament
 • de fyra stånden
 • lärd 
 • adeln
 • borgare
 • herrar
 • uppror
 • tinget
 • fogden

 

 

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att:

 • Vara aktiv och lyssna på lektionerna
 • Vara delaktig i diskussioner
 • Anstränga dig i grupp- och enskilda uppgifter
 • använda begrepp som har med medeltiden att göra
 • prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6