👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Europaresan

Skapad 2021-04-06 13:00 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Berättande text, deckare
Grundskola 5 Svenska
Den berättande textens syfte är att skriva en berättande text om en resa i Europa med gestaltande personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det får gärna finnas med dialog och händelser ska utveckla berättelsen.

Innehåll

Din berättande text måste innehålla:

 • Titel
 • Inledning 
 • En/flera händelser
 • Problem
 • Avslutning
 • Röd tråd genom hela texten

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande ord (adjektiv och adverb) - målande beskrivningar
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

lägre
>
>
högre
Skriva, berättande text
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område/ du behöver öva mer.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skiljetecken
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Dialog
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Har med ett försök till dialog.
Skriver en dialog som till viss del är korrekt.
Skriver en dialog på korrekt vis.
Stavning
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt.
styckeindelning
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Någon styckeindelning finns.
Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Texten delas in i stycken med olika områden.