👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO VT-21

Skapad 2021-04-06 14:30 i Kvibilleskolan Halmstad
Vår närmiljö
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Boken om mig

Innehåll

Avsnitt 1

SO vt-21

Vem är jag, min familj och min närmiljö?

 

Planering, undervisning och bedömning

Syfte:

- Eleven får en inblick familjers och samhällets olikheter och likheter, normer och regler.
- Eleven får inblick i närmiljön i form av platser, byggnader, yrken och hemortens
historia
- Elevens utvecklar en begynnande förståelse för kartor och dess funktion. 
- Eleven utvecklar sitt kunnande om trafiken i närmiljön.

 

Undervisningen:

  • Skriva, lyssna, diskutera, dra slutsatser och intervjua
  • Dokumenterar på olika sätt (rita, fota, skriva)
  • Undervisning inne och ute
  • Vi pratar om platser och närliggande byggnader.

 

Vi tränar även:
- samarbete
- eget ansvar
- turtagning
- respekt för varandra

Bedömningen grundar sig i olika situationer i den vardagliga undervisningen.

Bedömningen görs
utifrån
- Insats krävs, eleven riskerar att ej nå lägsta kunskapskrav
- Bedömning saknas
- Har förväntade kunskaper